„Nauka to podróż, która trwa przez całe życie.”

Te słowa stały się mottem akademii z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej, która odbyła się 15 października 2020 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Bartosza Głowackiego w Opatowie. W spotkaniu uczestniczyli nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, uczniowie oraz przedstawiciele rodziców pierwszoklasistów.

Akademia rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie pani dyrektor Małgorzata Szczepańska złożyła serdeczne podziękowania nauczycielom za pracę dydaktyczno-wychowawczą i codzienny entuzjazm w pokazywaniu uczniom możliwości rozwijania pasji i zainteresowań. Pani dyrektor podziękowała także pracownikom administracji i obsługi za wysiłek wkładany w sprawne funkcjonowanie szkoły. Podkreśliła, iż w obecnej, trudnej sytuacji są oni „cichymi bohaterami”. Życzyła wszystkim zadowolenia i satysfakcji z wykonywanej pracy, młodzieży zaś najlepszych wyników i dobrych doświadczeń z pobytu w tej szkole. Społeczność szkolna uczciła także pamięć nieżyjących pracowników oświaty minutą ciszy oraz kwiatami złożonymi pod pomnikiem poległych.

NAUCZANIE HYBRYDOWE W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W OPATOWIE

TERMIN

KLASY STACJONARNIE

KLASY ZDALNIE

19-23.10.2020 r.

IAp, IBp, ICp, IIAp, IIBp, IICp, IIIA, IIIB, IIIC

IIA, IIB, IIC, IID

26-30.10.2020 r.

IAp, IBp, ICp, IIA, IIB, IIC, IID, IIIA, IIIB, IIIC

IIAp, IIBp, IICp

02-06.11.2020 r.

IIAp, IIBp, IICp, IIA, IIB, IIC, IID, IIIA, IIIB, IIIC, IIIT

IAp, IBp, ICp

09-14.11.2020 r.

IAp, IBp, ICp, IIAp, IIBp, IICp, IIIA, IIIB, IIIC, IIIT

IIA, IIB, IIC, IID

16-20.11.2020 r.

IAp, IBp, ICp, IIA, IIB, IIC, IID, IIIA, IIIB, IIIC, IIIT

IIAp, IIBp, IICp

23-27.11.2020 r.

IIAp, IIBp, IICp, IIA, IIB, IIC, IID, IIIA, IIIB, IIIC, IIIT

IAp, IBp, ICp

 

Liceum dla Dorosłych oraz Szkoła Policealna: zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym według ustalonego harmonogramu.

Drodzy rodzice/opiekunowie,

w dzienniku elektronicznym pojawiła się wiadomość odnośnie programu profilaktycznego do którego przyłączyła się nasza szkoła. Prosimy o zapoznanie się z treścią komunikatu i przystąpienie do programu.

W dniu 07.10.2020 r. na miejskiej Promenadzie odbył się piknik profilaktyczny z udziałem młodzieży, która szczególnie aktywnie udziela się w ruch wolontariacki w Zespole Szkół Nr 2 w Opatowie. Jednym z celów pikniku była integracja wolontariuszy. Organizatorzy zadbali również o aspekt profilaktyczny imprezy jakim było wykonanie przez młodzież map czynników chroniących i czynników ryzyka występujących na terenie naszego miasta.

Tradycją opatowskiego Bartosza jest to, że gromadzi w swych murach młodzież uzdolnioną i wrażliwą na otaczający świat. Stąd edukacja uczniów w tej szkole obejmuje nie tylko kształcenie przedmiotowe, ale także działalność wolontariatu oraz rozwój talentów i pasji, co odbija się szerokim echem w regionie. Młodzież bowiem wielokrotnie występowała przed różnorodną publicznością, podejmując wyzwania wielu środowisk.

We wtorek 6 października odbył się długo wyczekiwany rajd integracyjny klas pierwszych do Zochcina. Piękna, słoneczna pogoda sprzyjała zarówno wędrówce, jak i zabawom w plenerze. Po przybyciu na miejsce pani dyrektor Małgorzata Szczepańska powitała klasy pierwsze oraz poinformowała o atrakcjach, jakie czekają na uczestników rajdu.

W piątek 2 października 2020r. w opatowskim Bartoszu odbyło się spotkanie wybitnego Absolwenta Szkoły – Pana Profesora Piotra Religi, rocznik matury 1991, obecnie profesora Instytutu Karolinska w Solnej w Szwecji oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, szefa zespołu naukowców pracujących nad szczepionką na raka złośliwego, z obecnym pokoleniem uczniów klas biologicznych. Profesor Piotr Religa na spotkaniu z młodzieżą przedstawił swoją drogę naukową, koncentrując się na wartościach oraz cechach osobowości i postawie życiowej, która doprowadziła go do obecnej pozycji zawodowej.