W dniach 10-14 sierpnia br. w Zespole Szkół Nr 2 w Opatowie odbyło się 30. godzinne szkolenie obsługi bezzałogowych statków powietrznych (BSP) zwanych potocznie dronami. W szkoleniu wzięło udział dwóch nauczycieli oraz czterech uczniów Technikum Informatycznego. Szkolenie składało się z dwóch modułów: część teoretyczna oraz praktyczna. W części teoretycznej przedstawione zostały zagadnienia związane z prawem lotniczym, bezpieczeństwie wykonywania lotów i sytuacji niebezpiecznych, zasad wykonywania lotów oraz obsłudze, budowie i działaniu systemów bezzałogowych statków powietrznych.Część praktyczna obejmowała naukę oraz umiejętność pilotażu drona oraz obsługi urządzeń rejestrujących.

Te słowa towarzyszyły opatowskim Maturzystom z Bartosza w trakcie wręczenia świadectw maturalnych, potwierdzających zdanie egzaminu dojrzałości, które odbyło się 12 sierpnia 2020r. Uroczystość ta zgromadziła nie tylko Maturzystów, ale również Ich Rodziców, którzy z radością i wzruszeniem przybyli do szkoły, aby towarzyszyć swym dzieciom w tak ważnym dla nich dniu. Zaproszenie na tę uroczystość przyjęła także Pani Starosta Małgorzata Jalowska.

Dzień zakończenia nauki szkolnej to od zawsze wyjątkowy moment, czas radości, oczekiwania na odpoczynek. Jednak w bieżącym roku dzień ten przyniósł nieco inne nastroje, bowiem po ponad 3 miesiącach izolacji spowodowanej epidemią, uczniowie mogli się po raz pierwszy spotkać ze swoimi kolegami i koleżankami, nauczycielami i wychowawcami, aby podsumować mijający etap edukacji. Uroczystość zakończenia roku szkolnego miała więc wyjątkowy charakter, nastrój i przesłanie.

W Zespole Szkół Nr 2 w Opatowie realizowany jest projekt „Czas dla profesjonalistów – podniesienie kształcenia praktycznego w Powiecie Opatowskim” w ramach którego grupa 8 uczniów z Technikum Informatycznego oraz Technikum Ekonomicznego uczestniczyła w 50 godzinnym kursie ECDL BASE. Certyfikat ten to podstawowy dokument dla pracowników wszystkich specjalności, którzy na co dzień posługują się komputerem, korzystają z Internetu, tworzą i edytują dokumenty oraz arkusze kalkulacyjne. Jest także ciekawym potwierdzeniem umiejętności komputerowych uczniów szkół różnych poziomów.

Formularz rekrutacji online już otwarty. Zapraszamy do składania wniosku o przyjecie do naszej szkoły.

--> Formularz rekrutacji online.

Złożenie wniosku online nie zwalnia od dostarczenia (od 26 czerwca do 10 lipca) wydrukowanego, wypełnionego i podpisanego wniosku razem ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczeń o wynikach olimpiad, konkursów przedmiotowych, tematycznych i interdyscyplinarnych o zasięgu ogólnopolskim, ponad wojewódzkim i wojewódzkim.