Język polski:

 • mgr Bożena Domagała-Rej
 • mgr Joanna Lawęda
 • mgr Ewa Siwecka
 • mgr Magdalena Zając

Język angielski:

 • mgr Monika Czerwińska-Minkina
 • mgr Agnieszka Grad
 • mgr Aneta Kucharczyk

Język niemiecki:

 • mgr Marlena Serwicka

Język francuski:

 • mgr Beata Zwolińska-Kaptur

Język rosyjski:

 • mgr Anna Gach

Historia, wiedza o społeczeństwie

 • mgr Małgorzata Grządziel
 • mgr Piotr Kaptur
 • mgr Barbara Kasińska
 • mgr Agnieszka Stefańska

Historia i teraźnieszość

 • mgr Agnieszka Stefańska

Matematyka:

 • mgr Zuzanna Herbuś
 • mgr Anna Nowak
 • mgr Monika Wosik

Fizyka:

 • mgr inż. Mirosław Pargieła

Chemia:

 • mgr Magdalena Duda

Biologia:

 • mgr Ewa Basak
 • mgr Monika Jaśkiewicz-Wielgus

Geografia:

 • mgr Małgorzata Kołodziej
 • mgr Małgorzata Stępień

Wychowanie fizyczne:

 • mgr Jacek Cheba
 • mgr Małgorzata Szczepańska
 • mgr Artur Waszczyk
 • mgr Magdalena Zając

Religia:

 • o. Adrian
 • ksiądz Piotr Rej

Informatyka:

 • mgr Łukasz Kasprowicz
 • mgr inż. Marek Kasprzyk
 • mgr inż. Mirosław Pargieła

Podstawy przedsiębiorczości:

 • mgr Piotr Kaptur

Wiedza o kulturze:

 • mgr Joanna Lawęda

Edukacja dla bezpieczeństwa:

 • mgr Anna Gach

Pedagog szkolny:

 • mgr Agnieszka Miśkiewicz
 Informatyka Łukasz Kasprowicz
   Na karaibskiej wyspie San Escobar piraci poszukują skarbu, który niegdyś ukrył tam zbuntowany hiszpański wicekról. Przeszukiwany teren podzielili na jednostkowe kwadratowe obszary o boku jednej mili. Każdemu obszarowi przypisali współrzędne: odciętą (X) i rzędną (Y), przy czym odcięta rośnie w kierunku wschodnim, a rzędna w kierunku północnym, tak jak przedstawiono na poniższym rysunku