Miło nam poinformować, że uczeń klasy IIIcp o profilu medycznym Przemek Frańczak zakwalifikował się do finału XIII Konkursu Biochemicznego. Organizatorem Konkursu jest Katedra Biochemii i Biotechnologii Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskie w Lublinie. Konkurs skierowany jest do uczniów klas z rozszerzonym zakresem nauczania biologii, pragnących kontynuować naukę na kierunkach medycznych lub przyrodniczych z całej Polski. Celem konkursu jest: popularyzacja oraz rozwijanie zainteresowań biochemią oraz inspirowanie do obserwacji związków i zależności procesów chemicznych zachodzących w organizmach żywych.

 

Pierwszy etap konkursu odbył się 2 marca w trybie zdalnym na platformie e-kursy.umcs.pl i polegał na rozwiązaniu testu składającego się z 60 zadań. Przygotowanie do konkursu wymagało dużego zaangażowania i wiedzy, która znacznie wykraczała poza materiał programowy z biologii na poziomie szkoły średniej. Sukces Przemka jest tym większy, iż uzyskał on w skali kraju wynik 115 punktów a próg, który kwalifikował uczestników do etapu finałowego wynosił 91 pkt.

Finał Konkursu Biochemicznego odbędzie się 8 kwietnia 2022 roku w siedzibie Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie – jesteśmy dumni, że Przemek po raz pierwszy będzie reprezentował naszego Bartosza w tym konkursie.

Opiekunem merytorycznym Przemka jest nauczyciel biologii pani Ewa Basak.

Trzymamy kciuki i życzymy sukcesów w etapie finałowym.