Dyrektor szkoły: mgr Małgorzata Szczepańska 

Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek i środa, od 800 do 1500Wicedyrektor szkoły: mgr Ewa Siwecka

Godziny przyjęć interesantów: wtorek i czwartek, od 800 do 1500