Miło nam poinformować, iż uczennica klasy 3Bp, Ania Jarek, zakwalifikowała się do etapu okręgowego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Ania napisała pracę: Średniowiecze - „wieki ciemne” czy czas metafizycznej refleksji nad światem i człowiekiem, za którą uzyskała 50 pkt na 60 możliwych do zdobycia. Kolejny etap OLiJP w lutym. Olimpiada Literatury i Języka Polskiego jest skierowana do uczniów szkół ponadpodstawowych. Jej działanie opiera się na systematycznej i bezpośredniej współpracy środowisk szkolnych i akademickich, mającej na celu rozwijanie zainteresowania uczniów wiedzą humanistyczną oraz podnoszenie poziomu nauczania przedmiotów humanistycznych w szkole. Olimpiada umożliwia zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami literaturoznawstwa i nauki o języku, a także z problematyką teatrologiczną i kulturoznawczą.

Dzięki swemu bogatemu programowi staje się istotnym czynnikiem pobudzania aktywności intelektualnej uczniów. Olimpiada służy przywracaniu należnego miejsca w nauczaniu szkolnym wartościom humanistycznym, potwierdza wysoką rangę języka polskiego i polskiego piśmiennictwa w życiu społecznym, przyczynia się zarazem do głębszego rozpoznania narodowej i europejskiej tradycji literackiej oraz tożsamości kulturowej.

Nauczycielem wspomagającym Anię jest pani Magdalena Zając.

Ani gratulujemy  i życzymy powodzenia.