Lista kandydatów przyjętych oraz nieprzyjętych do klas pierwszych Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie na rok szkolny 2024/2025 zostanie opublikowana w dniu 25 lipca 2024 r. przy drzwiach wejściowych do budynku szkoły od strony ul. 1-maja o godzinie 10.00.

Dodatkowych informacji można uzyskać w sekretariacie szkoły w godz. 7:00 - 15:00 pod numerem telefonu: 15 8682035.

Egzamin maturalny w sesji 2024 okazał się wyjątkowym sukcesem dla Maturzystów BARTOSZA, bowiem uzyskane wyniki pozwoliły na uplasowanie się szkoły wśród najlepszych liceów w województwie świętokrzyskim. Obecne wyniki to suma wysiłku i starań 101 absolwentów szkoły, którzy przystąpili do egzaminów maturalnych, wybierając poza przedmiotami obowiązkowymi, rozszerzenia z: języka polskiego, języka angielskiego, matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii, wos i informatyki. Ze wszystkich obowiązkowych i wybranych przez Maturzystów przedmiotów wyniki szkolne są wyższe od wyników w województwie świętokrzyskim i wyników krajowych. Z przedmiotów obowiązkowych – język polski, język angielski, matematyka, średni wynik naszej szkoły wynosi 79,33%.

Drodzy Maturzyści wyniki egzaminu maturalnego będą do odbioru 9 lipca od godz. 11.00 do godz. 12.00 w salach:
4A - sala 232 (lustrzana)
4B - sala 213
4C - sala 211

Po godzinie 12-tej wyniki będą do odbioru w sekretariacie szkoły oraz codziennie w godzinach 7 - 15.

Te słowa polskiego artysty – Zbigniewa Wodeckiego – najtrafniej oddają odczucia wielu Absolwentów szkoły, którzy z nostalgią, wzruszeniem i chęcią rozmowy z koleżankami i kolegami oraz nauczycielami, czasem z bardzo odległych miejsc Polski i świata, przybywają na spotkania szkolne. W pierwszych dniach czerwca spotkali się po latach maturzyści roczników: 1974,1994, 2004, na które zostali zaproszeni wychowawcy: Państwo Maria Dębniak, Stanisław Brzeziński, Zofia Religa, Maria Banasińska, Janina Sobala, Małgorzata Grządziel, Barbara Kasińska, Bożena Domagała-Rej, Piotr Kaptur oraz Dyrektor szkoły – Pani Małgorzata Szczepańska.

Dobiegł końca czas pracy i nauki, a rozpoczął się wyczekiwany okres wakacji. Zakończenie roku szkolnego to moment podsumowania całorocznej pracy, docenienia sukcesów i podziękowań dla uczniów, nauczycieli, rodziców za wysiłek i zaangażowanie. 366 uczniów Bartosza otrzymało promocję do klasy wyższej, z czego bardzo liczna grupa 142 uczniów otrzymała świadectwa z wyróżnieniem. Wszyscy uczniowie są dla nas powodem do dumy ze względu na ich kreatywność, różnorodne talenty, wysiłek i starania. Hubert Kaczmarczyk i Kamil Wójtowicz z kl. IIa za zajęcie III miejsca w kraju w konkursie „Gry Edukacyjne Eksperymentalne Komputerowe – GEEK” zostali nagrodzeni przez Pana dr Rafała Kołodziejczyka - prezesa Świętokrzyskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

O tym, że podróże kształcą, każdy wie, a szczególnie ci, którzy wrócili niedawno ze wspaniałej eskapady po słonecznej Italii – krainy kontrastów i różnorodności, ojczyzny Michała Anioła i Paolo Maldiniego, gdzie żyją ludzie kochający calccio i mangiare oraz miejsca, gdzie dojrzewa toskańskie wino u stóp europejskiego dachu jakim są monumentalne Alpy. Byliśmy tam my  – uczniowie opatowskiego „Bartosza” wraz z nauczycielami i zobaczyliśmy to wszystko na własne oczy.  Po długiej podróży dotarliśmy do miasta na wodzie -  Wenecji.  Tam zobaczyliśmy bogato zdobiony Pałac Dożów, spacerowaliśmy obok Campanile di San Marco i Prokuratorii, zwiedziliśmy wspaniale zdobioną Bazylikę Św. Marka - patrona Wenecji, której fasadę wieńczą Rumaki Lizypa oraz oczywiście odbyliśmy rejs stateczkiem turystycznym po licznych kanałach tego uroczego miasta.