Dnia 23 września 2017 roku odbył się Zjazd Absolwentów z okazji 100-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego w Opatowie. W ramach tego wydarzenia w Muzeum została zorganizowana wystawa poświęcona historii Szkoły oraz losów niektórych absolwentów.

W tym szczególnym dniu Muzeum cieszyło się dużą popularnością wśród uczestników Zjazdu, którzy z przyjemnością oglądali fotografie z minionych lat i inne zgromadzone pamiątki. Uczestnicy Jubileuszu z wielką uwagą oglądali zdjęcia oraz eksponaty, szczególnie dawne ławki szkolne. Ponadto goście rozpoznali postacie na, które do tej pory były nieznane. Dzięki temu udało się rozpoznać m.in. pana Kajetana Skrzypczyńskiego, który niegdyś należał do Komitetu Włościańskiego, zakładającego Szkołę.

Muzeum odwiedzili również: wnuczka drugiego dyrektora Jana Słomki - Pani Jolanta Kret z mężem oraz córka dyrektora Edwarda Bondery: Jadwiga Bondera-Uszyńska. Muzeum odwiedziła także Zofia Kaczor-Jędrzycka (absolwentka z 1956 roku) córka pierwszego po wojnie starosty opatowskiego.

Absolwenci z nostalgią wspominali liceum z czasów, kiedy jeszcze byli uczniami szkoły. Po obejrzeniu wystawy goście wpisywali się do pamiątkowej księgi, aby upamiętnić to wydarzenie na dłużej.

.

O tym, że Szkoła z tak długą i bogatą tradycją powinna posiadać Muzeum rozważano już od momentu rozpoczęcia prac remontowo – budowlanych w 2005 roku.

„By czas nie zaćmił i niepamięć…”

Jan Długosz

W czerwcu 2010 w czasie sesji popularno – naukowej dotyczącej historii Szkoły została przecięta wstęga otwierająca działalność Muzeum Szkoły przy Zespole Szkół Nr 2 w Opatowie. Główny cel powstania to gromadzenie pamiątek oraz źródeł związanych z historią Szkoły i ludzi, którzy zostawili w tych murach cząstkę siebie. Muzeum znajduje się w budynku a niektóre z eksponatów zostały umieszczone w witr

Zgromadzone zbiory są darem byłych pracowników i absolwentów naszej Szkoły lub ich rodzin.

ynach na pierwszym piętrze tuz obok pracowni historycznych.

Do najcenniejszych źródeł świadczących o historii szkoły należą między innymi świadectwo dojrzałości o numerze 1 wystawione na nazwisko Goliński Antoni, odezwa włościańska skierowana do mieszkańców Ziemi Opatowskiej informująca o powstaniu szkoły, Statut Szkoły i wiele innych źródeł.

Wśród zbiorów Muzeum znajdują się liczne dokumenty, fotografie, przedmioty związane z historią miast i regionu. Zbiory obejmują m.in. dokumenty z prywatnego archiwum rodziny pierwszego dyrektora szkoły Jana Słomki, absolwenta Tadeusza Kucharczaka – zamordowanego na „nieludzkiej ziemi”, prywatne zbiory Pani Ireny Szczepańskiej oraz zbiory Pana Andrzeja Żychowskiego.

Młodzież z Koła Historycznego prowadzonego przez Panią Małgorzatę Grządziel i Panią Małgorzatę Kołodziej organizuje sesje popularno – naukowe przy współpracy z Ośrodkiem Dokumentacji Zabytków w Kielcach, przeprowadza konkursy wiedzy na temat historii szkoły, dni patrona. Nad stroną estetyczną czuwa Pani Teodora Pawełko – Kwiatkowska.

Dziękujemy wszystkim za przesłane i ofiarowane zbiory. Jesteśmy przekonani, że w 2017 roku (100 rocznica powstania Szkoły) nasze Muzeum będzie stanowiło ciekawy i żywy obiekt świadczący o działalności oświatowo – wychowawczej, ale też pozwalający przenieść się absolwentom w kraj lat młodzieńczych.

.