5 grudnia 2023 roku uczniowie klas 1c i d o profilu biologiczno- chemicznym uczestniczyli w wycieczce edukacyjno-integracyjnej do Lublina, w ramach programu Szkoły Partnerskie UMCS, do którego przystąpiła nasza szkoła. Wyjazd ten był okazją do tego, aby młodzież Bartosza uczestniczyła w zajęciach na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS. Zajęcia na wyższych uczelniach uzupełniają proces edukacyjny realizowany w szkole, rozwijają zainteresowania i uzdolnienia uczniów oraz wzbogacają ich wiedzę merytoryczną.

4  grudnia 2023 roku uczniowie „Bartosza” po raz kolejny przystąpili do Olimpiady Znajomości Afryki. Olimpiada od wielu lat cieszy się w szkole dużym zainteresowaniem uczniów. Udział w OZA wymaga od uczestników szczegółowej znajomości geografii, historii i kultury kontynentu afrykańskiego. W tym roku szkolnym do etapu szkolnego zgłosiło się 26 uczniów z klas 1-4. Zgodnie z regulaminem organizatorów Olimpiady do kolejnego etapu kwalifikuje się dwóch uczniów ze szkoły z najwyższą liczbą punktów.

W czwartek 29 listopada 2023 roku  uczennice ,,Bartosza” gościły w Publicznej Szkole Podstawowej w Iwaniskach na Szkolnych Dniach Profilaktyki. Członkinie Akademii Młodego Ratownika LO: Julia Serwinowska, Alicja Niedbała, Oliwia Gondek, Weronika Mruk, Katarzyna Rożek i  Zuzia Piątek przeprowadziły warsztaty z zakresu pierwszej pomocy dla młodszych kolegów i koleżanek. Licealistki podkreślały, jak niezwykle ważna i potrzebna jest znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy. Zaprezentowały sposób postępowanie w sytuacji omdlenia, zadławienia, epilepsji. Uczniowie ze szkoły podstawowej wykazali się dużą wiedzą z zakresu pierwszej pomocy i z zaangażowaniem ćwiczyli resuscytację krążeniowo-oddechową osoby dorosłej. W nagrodę otrzymali słodkie upominki.

28 listopada 2023r. w naszej szkole odbyła się XV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Geograficznego „Geo- Planeta”. W tym roku szkolnym do zmagań konkursowych przystąpiło sześcioro uczniów z klasy drugiej i czwartej o profilu matematyczno-geograficznym. Zadanie konkursowe składało się z 30 pytań jednokrotnego wyboru, w tym 10 zadań w oparciu o załączoną barwną mapę oraz jedno zadanie opisowe. Wyniki naszych uczniów poznamy na przełomie stycznia i lutego 2024 r., ale już teraz życzymy sukcesów młodym geografom z Bartosza.

Mirosław Pargieła, nauczyciel fizyki w opatowskim „Bartoszu”, uczestniczył w dniach 15-18.11.2023r. w warsztatach e-Technology Lab Teach with Moon, które odbyły się w ESEC-Galaxia w Transinne w Belgii. Był jednym z dwóch nauczycieli fizyki z Polski, którzy zakwalifikowali się do udziału w tych warsztatach. Pozostali uczestnicy pochodzili z krajów członkowskich wchodzących w skład ESA.  Celem warsztatów było poznanie struktury Księżyca, zaprojektowanie bazy na Księżycu. Podczas warsztatów uczestnicy zapoznali się również z modelowaniem 3D.

Od 2015 roku uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. B. Głowackiego biorą udział w Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym „Fraszka”, odnosząc sukcesy. W tegorocznej edycji uczestniczyło czworo uczniów z klasy humanistycznej IVa i jedna osoba z IVc, która przygotowuje się do matury z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Ich udział w tego typu konkursie świadczy o tym, że młodzież Bartosza fascynuje się literaturą i naukami humanistycznymi. Ta pasja jest szczególnie ważna we współczesnych czasach, gdy literatura ustępuje przed powszechnym zainteresowaniem komunikacją w social mediach.

W piątek 10 listopada w Liceum Ogólnokształcącym im. Bartosza Głowackiego w Opatowie odbył się Świętokrzyski Turniej Tenisa Stołowego Olimpiad Specjalnych Opatów 2023 pod honorowym patronatem Starosty Opatowskiego Pana Tomasza Stańka. Nasza Szkoła tradycyjnie od lat jest współorganizatorem tego przedsięwzięcia.