W piątek 8 marca 2024 r. na Wydziale Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach odbyły się eliminacje regionalne IX turnieju debat historycznych. Organizatorem debat jest Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach oraz Fundacja „Projekty Edukacyjne’’. Drużynę ,,Bartosza’’ reprezentowało czterech uczniów: Katarzyna Bańcer z klasy 4a, Jan Kwiatek z klasy 1c, Wiktor Kowalczyk i Aleksandra Tworek z klasy 3b. Przystąpienie naszej młodzieży do turnieju poprzedziły warsztaty, które miały przygotować zespół do uczestnictwa w debacie oksfordzkiej, prowadzone przez Pana Jana Piosika prezesa Fundacji ,,Projekty Edukacyjne’’.

Miło nam poinformować, że nasi uczniowie Oliwia Kot (1A), Monika Mirowska (2E), Milena Pilecka (2E), Karolina Potocka (3B), Wiktoria Nowak (4A), Paulina Witczak (4A) oraz Alicja Kijanka (4B) uzyskali wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego „Forget-me-not”, zdobywając wyniki w przedziale od 88% do 95%.

Znamy już wyniki szkolnych zmagań młodzieży BARTOSZA w XXXIX Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, w której uczniowie klasy IIIC – Marcin Siwecki i Mateusz Wójcik uzyskali kwalifikacje do etapu okręgowego. Do eliminacji szkolnych w dniu 9 stycznia 2024r. przystąpiło 14 uczniów z klas o profilu biologiczno-chemicznym, którzy rozwiązywali test, obejmujący wiedzę interdyscyplinarną, dotyczącą ekologii, biologii, a nawet geografii i fizyki.

Maturzyści z Bartosza poznali już swoje wyniki. Są one zadawalające, bowiem z większości przedmiotów uzyskali średnie wyniki powyżej średnich w województwie świętokrzyskim. Najwyższe wyniki odnotowano z chemii i biologii, z tych przedmiotów Maturzyści Bartosza wyprzedzili innych o kilkanaście punktów procentowych. Jesteśmy dumni z naszych Maturzystów, bowiem wszyscy uzyskali wyniki na miarę swoich możliwości, pracując przez 4 lata w trudnych warunkach pandemicznych i popandemicznych. Uczestniczyli również w projekcie „Matematyka bez poprawki”, co przyniosło pozytywne rezultaty.

Tegoroczni maturzyści – Maciej Pacholczak i Jakub Masternak  - po raz kolejny potwierdzili swoje fascynacje przedmiotami ścisłymi uczestnicząc w finale X edycji Konkursu „Poszukiwanie Talentów” organizowanego przez Polskie Towarzystwo Fizyczne. Nasi maturzyści znaleźli się w elitarnej grupie 32 uczniów z całej Polski, dla których fizyka jest pasją. Maciej Pacholczak zajął III miejsce w skali kraju, uzyskując tytuł laureata, zaś Jakub Masternak został finalistą tego konkursu. 

MARCIN SIWECKI podczas finału XXXVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej uzyskał tytuł finalisty. To bardzo znaczące osiągnięcie dla ucznia klasy II, który jest dopiero w połowie edukacji licealnej. Marcin uzyskał bardzo wysoki wynik, mieszczący się w przedziale 70-90%, co według regulaminu olimpiady zapewnia Mu uzyskanie tytułu finalisty i przyjęcie na różne kierunki studiów biologiczno-przyrodniczych i medycznych poza rekrutacją ogólną.  Sukces ten potwierdza, że nauki biologiczne są realizowane w Bartoszu z wielką pasją i podkreśleniem interdyscyplinarności, bowiem ekologia łączy zagadnienia geograficzne, biologiczne, chemiczne i fizyczne.

8 maja 2023 r. ogłoszono wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Płynąć pod prąd”, w którym uczennica Bartosza z klasy IV Bp, tegoroczna maturzystka, Anna Jarek, zajęła I miejsce w kraju. Ania przygotowała w ramach Konkursu pracę pt. ,,Lament duszy nad cierpiącym żołnierzem”. Celem konkursu "Płynąć pod prąd" jest ocalić od zapomnienia historie ludzi nieznanych, zapomnianych bohaterów. Dzięki temu konkursowi uczniowie mają możliwość i motywację do udokumentowania życia przodków, a także przyjrzenia się swoim wartościom.