Uczniowie kl. IIIC – Mateusz Wójcik i Marcin Siwecki to pasjonaci nauk przyrodniczych, dla których nauka w klasie biologiczno-chemicznej to świadomie wybrana droga odkrywania świata natury i praw nią rządzących. Nasi Uczniowie potwierdzili swoje zainteresowania biologiczne udziałem w XXXIX Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej i kwalifikacją do etapu centralnego, który odbył się w dn. 7-9 czerwca 2024r. w Jedlni-Letnisku.

W piątek 7 czerwca 2024 roku w Warszawskim Domu Technika odbyła się uroczysta Gala rozdania nagród konkursu GEEK „Gry eksperymentalne edukacyjne komputerowe” organizowanego przez Polskie Towarzystwo Informatyczne, w której uczestniczyli uczniowie Liceum  Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego w Opatowie: Hubert Kaczmarczyk oraz Kamil Wójtowicz z klasy 2a wraz z opiekunami panem Mirosławem Pargiełą i panem Łukaszem Kasprowiczem. Uczniowie „Bartosza” uplasowali się na trzecim miejscu w kraju poprzez napisanie gry edukacyjnej pt. „Misja Nobel - wyprawa szlakiem świętokrzyskich tajemnic”. Uczestnicy Gali brali też udział w wykładzie dr Piotra Zakrzewskiego, wiceprezesa Polskiego Urzędu Patentowego RP, który przypomniał, w jaki sposób chronić własność intelektualną i opowiedział o tym, kiedy warto wynalazki opatentować.

Ponad 100-letnia historia naszej szkoły nie odnotowała do tej pory takiego faktu, że dwaj uczniowie tej samej klasy – trzeciej, uzyskali kwalifikacje olimpijskie do etapu centralnego z 1 miejsca ex aeqvo. Stało się tak w XXXIX  edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, której etap okręgowy odbył się w Kielcach w dn. 13 kwietnia 2024r. pod patronatem Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Uczniowie kl. IIIC – Marcin Siwecki i Mateusz Wójcik okazali się zwycięzcami tego etapu. Wynik części pisemnej i ustnej wskazał ich wiedzę na najwyższym poziomie. To bardzo cieszy, bowiem olimpiada ta ma charakter międzyprzedmiotowy, zadania dotyczą wiedzy z ekologii, biologii, geografii, a nawet z fizyki, czy filozofii.

W piątek 8 marca 2024 r. na Wydziale Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach odbyły się eliminacje regionalne IX turnieju debat historycznych. Organizatorem debat jest Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach oraz Fundacja „Projekty Edukacyjne’’. Drużynę ,,Bartosza’’ reprezentowało czterech uczniów: Katarzyna Bańcer z klasy 4a, Jan Kwiatek z klasy 1c, Wiktor Kowalczyk i Aleksandra Tworek z klasy 3b. Przystąpienie naszej młodzieży do turnieju poprzedziły warsztaty, które miały przygotować zespół do uczestnictwa w debacie oksfordzkiej, prowadzone przez Pana Jana Piosika prezesa Fundacji ,,Projekty Edukacyjne’’.

Znamy już wyniki szkolnych zmagań młodzieży BARTOSZA w XXXIX Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, w której uczniowie klasy IIIC – Marcin Siwecki i Mateusz Wójcik uzyskali kwalifikacje do etapu okręgowego. Do eliminacji szkolnych w dniu 9 stycznia 2024r. przystąpiło 14 uczniów z klas o profilu biologiczno-chemicznym, którzy rozwiązywali test, obejmujący wiedzę interdyscyplinarną, dotyczącą ekologii, biologii, a nawet geografii i fizyki.

Miło nam poinformować, że nasi uczniowie Oliwia Kot (1A), Monika Mirowska (2E), Milena Pilecka (2E), Karolina Potocka (3B), Wiktoria Nowak (4A), Paulina Witczak (4A) oraz Alicja Kijanka (4B) uzyskali wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego „Forget-me-not”, zdobywając wyniki w przedziale od 88% do 95%.

Maturzyści z Bartosza poznali już swoje wyniki. Są one zadawalające, bowiem z większości przedmiotów uzyskali średnie wyniki powyżej średnich w województwie świętokrzyskim. Najwyższe wyniki odnotowano z chemii i biologii, z tych przedmiotów Maturzyści Bartosza wyprzedzili innych o kilkanaście punktów procentowych. Jesteśmy dumni z naszych Maturzystów, bowiem wszyscy uzyskali wyniki na miarę swoich możliwości, pracując przez 4 lata w trudnych warunkach pandemicznych i popandemicznych. Uczestniczyli również w projekcie „Matematyka bez poprawki”, co przyniosło pozytywne rezultaty.