Okres ferii nie dla wszystkich był czasem odpoczynku od zajęć i obowiązków szkolnych, albowiem uczniowie Bartosza odbywali zajęcia praktyczne z robotyki. Dzięki nim uczniowie rozwijali swoją kreatywność, zdolności manualne i umiejętności techniczne. Zajęcia polegały na konstruowaniu, budowie, programowaniu i wprawianiu w ruch robotów. Młodzież zdobywała wiedzę z zakresu kodowania i programowania, które zmuszają do analizy wymaganych od urządzenia czynności, szczegółowego planowania, logicznego przemyślenia tak, aby przy planowaniu nie pominąć żadnych czynności  i ustawić je w odpowiedniej kolejności. Programowanie uczy też rozwiązywania problemów i wyciągania wniosków.

Czas na profesjonalistów w Powiecie Opatowskim

W projekcie przewidziano udział 215 uczniów Zespołu Szkół Nr1 i Nr2 w Opatowie oraz Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Ożarowie.
Celem ogólnym Projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach powiatu opatowskiego poprzez wzmocnienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej szkół, służącej podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.

Działania w Projekcie wynikają ze zdiagnozowanych potrzeb uczniów i nauczycieli i obejmują następujące obszary:
1. Pogłębienie wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy podczas staży/praktyk u pracodawców;
2. Umożliwienie zdobycia uczniom dodatkowych kwalifikacji i umiejętności poprzez udział w kursach i szkoleniach zgodnie z kierunkiem kształcenia;
3. Wzrost umiejętności i kompetencji 9 nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez udział w kursach i szkoleniach oraz kształceniu podyplomowym;
4. Modernizację i doposażenie pracowni kształcenia zawodowego.

Całkowita wartość Projektu: 1 998 567,46 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 1 698 782,34 PLN

Szczegółowych informacji nt. regulaminu oraz rekrutacji udziela szkolny koordynator projektu:

Zespół Szkół nr 2 w Opatowie – Mirosław Pargieła.