W piątek 2 października 2020r. w opatowskim Bartoszu odbyło się spotkanie wybitnego Absolwenta Szkoły – Pana Profesora Piotra Religi, rocznik matury 1991, obecnie profesora Instytutu Karolinska w Solnej w Szwecji oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, szefa zespołu naukowców pracujących nad szczepionką na raka złośliwego, z obecnym pokoleniem uczniów klas biologicznych. Profesor Piotr Religa na spotkaniu z młodzieżą przedstawił swoją drogę naukową, koncentrując się na wartościach oraz cechach osobowości i postawie życiowej, która doprowadziła go do obecnej pozycji zawodowej.

Wspólne działania na rzecz obronności państwa i wychowania patriotycznego młodzieży oraz  integracja środowiska żołnierskiego i społeczności szkolnej to główne założenia porozumienia zawartego 14 maja 2020 roku między Liceum Ogólnokształcącym im. Bartosza Głowackiego w Opatowie i Jednostką Wojskową 3533 w Sandomierzu. W imieniu LO dokument podpisała Pani dyrektor Małgorzata Szczepańska, Jednostkę Wojskową Nr 3533 reprezentował jej dowódca ppłk Paweł Czajkowski.