szkola

Liceum Ogólnokształcące im. Bartosza Głowackiego w Opatowie to szkoła z ponad 100-letnim doświadczeniem oświatowym, z historią wielu wybitnych jej absolwentów, którzy tu zostali wyposażeni w podstawy wiedzy i umiejętności, rozwijane później na najlepszych uczelniach w Polsce i poza jej granicami.  To szkoła kształtująca i rozwijająca w każdym roczniku uczniów uniwersalny system wartości, przywiązanie do tradycji, a jednocześnie otwartość na świat, współpracę z innymi oraz stawianie sobie ambitnych celów, bowiem ideą szkoły jest łączenie doświadczeń wcześniejszych pokoleń z dążeniami najmłodszych do realizacji wyzwań współczesnego świata.