Słowa te stały się myślą przewodnią spektaklu przygotowanego przez Teatr Czterdziestu, działającego przy Liceum Ogólnokształcącym im. Bartosza Głowackiego w Opatowie. Jego  premiera miała miejsce 5 czerwca 2018r. w auli naszej szkoły. Spektakl pt. "Wędrówką życie jest człowieka..." powstał w oparciu o filozoficzną baśń Antoine de Saint Exupery "Mały Książę", przedstawiającą uniwersalne prawdy o życiu i ludzkiej naturze, szukającą odpowiedzi na pytania o sens życia, wartość pracy, przyjaźni i miłości oraz odpowiedzialności. Z utworu Exuper’ego wykorzystano kilka fragmentów - spotkanie Małego Księcia z Różą, Władcą, Próżnym i Pijakiem, aby na tej podstawie ukazać również dylematy człowieka, jego słabości i ukryte pragnienia.

Ojczyzna, emigracja, samotność, wyobcowanie i niezrozumienie to problemy, które w swym kolejnym spektaklu pt. ”Komu w drogę…?”, poruszył Teatr Czterdziestu, działający przy Liceum Ogólnokształcącym im. Bartosza Głowackiego w Opatowie. Spektakl powstał w oparciu o fragmenty sztuki Janusza Głowackiego „Polowanie na karaluchy”, a ukazywał losy pary emigrantów, których zawiodła ziemia obiecana, do której dotarli-Nowy Jork. Spotkali się tutaj z biedą, niezrozumieniem, niemożnością wybicia się i zaistnienia w obcym środowisku. Spektakl miał uświadomić młodemu człowiekowi,że bez względu na to, gdzie rzuci go los, zawsze powinien pamiętać o swoich korzeniach i o tym, kim jest.

Widzami przedstawienia „Komu w drogę…?”, w dniu 14 listopada 2016r, oprócz młodzieży z Bartosza, byli nasi młodsi koledzy i koleżanki ze szkół gimnazjalnych powiatu opatowskiego wraz ze swoimi nauczycielami i wychowawcami. To ich szczególnie gorąco powitała Pani Dyrektor, Halina Najmanowicz i zaprosiła do obejrzenia spektaklu.Pani Dyrektor podziękowała wszystkim za liczne przybycie. Słowa wdzięczności skierowała do Pani Dyrektor Domu Kultury w Opatowie, Doroty Jopek, za udostępnienie sceny, na której mogli zaprezentować się młodzi aktorzy Teatru Czterdziestu. Bardzo miłym akcentem na koniec spektaklu były podziękowania ze strony uczniów i nauczycieli gimnazjum z Sadowia dla młodych aktorów i ich opiekunów.

Czy jest coś cenniejszego niż życie? Czy przemijanie ma jakiś sens? Czym jest śmierć, czy tylko końcem życia, a może początkiem pięknej podróży? Na te właśnie pytania próbowali odpowiedzieć uczniowie Teatru Czterdziestu w spektaklu pt. „Jesteśmy tu tylko na chwilę”, który został wystawiony w dniu 31 marca 2015r. na deskach Opatowskiego Domu Kultury.

Na początku głos zabrała pani dyrektor, Barbara Kasińska, która przywitała wszystkich i zwróciła uwagę na to, że to kolejny, czwarty już spektakl teatru działającego przy Liceum Ogólnokształcącym im. Bartosza Głowackiego w Opatowie. Podkreśliła, że dzisiejsze spotkanie ma wyjątkowy charakter, gdyż będzie poświęcone dziesiątej rocznicy śmierci Wielkiego Polaka, Jana Pawła II. Jego wyjątkowość także związana będzie z tym, że spektakl jest dedykowany zmarłemu uczniowi - Tomkowi Bieleckiemu, który był aktorem Teatru Czterdziestu. Następnie pani dyrektor zaprosiła wszystkich do obejrzenia przedstawienia.

W dniu 14 czerwca 2013 roku w Opatowskim Ośrodku Kultury odbył się finał projektu z zakresu edukacji i działań artystycznych, który był skierowany do uczniów szkół powiatu opatowskiego, wychowanków ośrodków szkolno-wychowawczych województwa świętokrzyskiego, rodzin i rodziców uczniów oraz całej społeczności lokalnej. Celem organizacji tej imprezy było przede wszystkim inicjowanie i wspieranie procesów integracji osób z niepełnosprawnością intelektualną w środowisku.

„Dorastamy… I wtedy okazuje się, że są egzaminy, na które nie ma ściąg”

Słowa te stały się mottem spektaklu pt. ”Samotność w dorastaniu”, który został przygotowany przez grupę młodzieży z Teatru Czterdziestu. Teatr ten działa od 3 lat przy Liceum Ogólnokształcącym im. Bartosza Głowackiego w Opatowie. Przedstawienie zostało zaprezentowane, dzięki uprzejmości pana Dyrektora Andrzeja Klimonta, na deskach Opatowskiego Domu Kultury w dniu 04.06.2014r. w dwóch odsłonach: dla młodzieży gimnazjalnej i dla młodzieży liceum. Przed spektaklem głos zabrała Pani Dyrektor Barbara Kasińska, która przywitała gości: Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Niemienicach, panią Bożenę Chodorek, Dyrektora Banku Spółdzielczego w Opatowie pana Krzysztofa Bieniek, Zastępcę Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie, starszego brygadiera Dariusza Sochę, emerytowanych nauczycieli pracujących kiedyś w naszej szkole, rodziców, nauczycieli oraz zgromadzoną młodzież. Przypomniała także o dokonaniach Teatru Czterdziestu, o uzyskaniu I miejsca w Festiwalu "Scyzoryki Świętokrzyskie 2012", w kategorii teatr. Następnie pani Dyrektor zaprosiła wszystkich na przedstawienie.

„Wierzymy w wyjątkowość tej sztuki. W jej wyższość nad wszystkimi innymi. Teatr jest miejscem wymiany energii miedzy człowiekiem a człowiekiem. Jest miejscem żywego dialogu. Dialogu o nim samym i o jego tragediach, radościach, miłości, nienawiściach. Zbrodniach i zasługach. O cudzie życia i wielkiej jego tajemnicy mówi się wprost.” Z. Kucówna.

Gdy zaczynaliśmy naszą przygodę z teatrem, nikt nie przypuszczał, że spotka się ona z tak ogromnym zainteresowaniem uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimanzjalnych oraz społeczności Opatowa. Każda odsłona spektaklu niosła ze sobą wiele emocji, kontrowersji, prowokowała do dyskusji, (bo na tym właśnie polega właściwy dobór sztuki). My, jako opiekunowie, a zarazem obserwatorzy zmagań młodych artystów, byłyśmy dumne z ich ogromnego zaangażowania i rozwoju scenicznego. Dla nas to największa nagroda, gdy ze wspólnych działań zrodziło się „coś”, co pozwoliło młodym ludziom pokonywać kompleksy i wzmacniać poczucie własnej wartości i budować świadomość, że tak naprawdę, w życiu dużo zależy od nich samych.