Dzień Edukacji Narodowej, obchodzony 14 października na pamiątkę utworzenia w 1773r. Komisji Edukacji Narodowej, jest świętem szkoły, społeczności Uczniów i Nauczycieli. W tym roku w Bartoszu był on obchodzony 13 października. W jego przygotowanie włączył się Samorząd Szkolny, przygotowując inną formę zajęć, aby młodzież mogła poznać historię szkoły, bieżące osiągnięcia uczniów. Ciekawą konkurencją w quizie o szkole było pytanie polegające na rozpoznawaniu nauczycieli ze zdjęć z wczesnego dzieciństwa.

Ważną częścią obchodów DEN było ślubowanie uczniów klas I, które w uroczysty sposób włączyło kolejny rocznik młodzieży do społeczności Bartosza. Pani Dyrektor Małgorzata Szczepańska w swoim wystąpieniu podkreśliła, że to bardzo ważny moment w historii szkoły, bowiem wkraczają do niej młodzi ludzie wyróżniający się zdolnościami, talentami, ambicjami i kreatywnością. Rocznik ten stanowi wyzwanie dla nauczycieli, aby jak najlepiej wykorzystali potencjał uczniów klas I.

Młodzież opatowskiego „Bartosza” wielokrotnie wykazała się wrażliwością, dobrocią serca i szybką reakcją na potrzeby innych. Tym razem postawę taką wykazała podczas akcji krwiodawstwa Krew darem życia,która została zorganizowana 13 października 2021 r. przez Szkolne Koło Wolontariatu. Wśród dawców były osoby, które po raz pierwszy oddawały krew a także ci, którzy kolejny raz wsparli to szlachetne przedsięwzięcie.

W dniu 1 października 2021 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Bartosza Głowackiego odbył się Dzień Młodego Sportowca – turniej integracyjny z udziałem dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. Wydarzenie to swoim patronatem objął Starosta Opatowski Pan Tomasz Staniek. To już kolejny raz, kiedy wraz z Klubem Olimpiad Specjalnych TEMPO Jałowęsy, opatowski „Bartosz” był współorganizatorem zawodów.

Zmiana planu lekcji dotyczy klasy 1Ap i 3Ap we wtorek i środę

Młodzież Liceum Ogólnokształcącego im Bartosza Głowackiego w Opatowie uczestniczy w projekcie „Vademecum Aktywności Obywatelskiej”. Pierwsze zajęcia, które rozpoczęły się w ubiegłym roku szkolnym odbywały się online, obecnie młodzież uczestniczy w nich stacjonarnie. Głównym celem projektu jest kształtowanie wiedzy i umiejętności pozwalających na aktywne uczestnictwo młodych obywateli w życiu publicznym regionu i całego kraju.

W dniu 27.09.2021r odbył się w naszej szkole Europejski Dzień Języków Obcych. Został on ogłoszony przez Radę Europy w 2001r. Ma on zwrócić uwagę społeczeństw na różnorodność języków i potrzebę ich znajomości, jak również rozwijać świadomość kulturową mieszkańców krajów europejskich. Jak co roku, dzień ten został również zaakcentowany w naszej szkole i skierowany był głównie do uczniów klas I.

W czwartek 16 września 2021 roku odbył się rajd integracyjny klas pierwszych „Bartosza” do Zochcinka. To już tradycja naszej szkoły, że na początku roku szkolnego uczniowie, którzy rozpoczynają dopiero przygodę edukacyjną w liceum, pod opieką swoich wychowawców i nauczycieli wychowania fizycznego, udają się pieszo do urokliwego Zochcinka, by dzięki wspólnym zabawom lepiej się poznać. Miejsce nie jest przypadkowe. To piękne tereny zielone znajdujące się przy Domu Pomocy Społecznej, na których mieszczą się: tężnia solankowa, Mini zwierzyniec i Pszczeli świat.