Przemek Frańczak uczeń klasy 3cp o profilu medycznym zakwalifikował się do etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, które odbędą się w kwietniu na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Celem Olimpiady jest kształtowanie świadomości ekologicznej, właściwych postaw wobec środowiska przyrodniczego oraz popularyzacja problematyki w aspekcie skutecznego przeciwdziałania zanieczyszczeniu i degradacji środowiska przyrodniczego. Do eliminacji szkolnych przystąpiło 26 uczniów z klas: Icp, IIcp i IIIcp. Niezbędnym warunkiem, aby zakwalifikować się do etapu okręgowego było uzyskanie minimum 80% poprawnych odpowiedzi w teście. Przemek zakwalifikował się ponadto do eliminacji Okręgowych Olimpiady Biologicznej jego praca badawcza „Badanie allelopatycznego wpływu wodnych wyciągów z roślin na wzrost i plonowanie rzodkiewki zwyczajnej(Raphanus sativus L.) W warunkach uprawy gruntowej” uzyskała pozytywną recenzję Komitetu Okręgowego OB. Zawody Okręgowe odbędą się już w najbliższą sobotę 22 stycznia w Instytucie Biologii UJK w Kielcach.

 

Życzymy koledze sukcesów w kolejnych etapach Olimpiady Wiedzy Ekologicznej i Biologicznej.

Opiekunem merytorycznym Przemka jest nauczyciel biologii pani Ewa Basak.