1 sierpnia ze wzruszeniem upamiętniamy wybuch Powstania Warszawskiego w 1944 roku.

 W hołdzie pamięci przywołujemy tych wszystkich, dla których walka o wolność Ojczyzny stanowiła  największe wyzwanie. Wspominamy męstwo, honor i odwagę Powstańców, Ich determinację,  poświęcenie i   największy wymiar patriotyzmu.

  Ten dzień uczy nas nieustannej troski o Ojczyznę, dbałości o Jej dobro, dumy z polskiej historii i  gotowości  do służenia Polsce.

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do klas pierwszych Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie na rok szkolny 2022/2023.

-->Lista zakwalifikowanych kandydatów

Dodatkowych informacji można uzyskać w sekretariacie szkoły w godz. 7:00 - 15:00 pod numerem telefonu: 15 8682035.

Maturzyści w Bartoszu znają już swoje wyniki. Są one bardzo dobre, bowiem ze wszystkich przedmiotów średnie wyniki przewyższają średnie uzyskane przez maturzystów w powiecie opatowskim i w województwie świętokrzyskim. Jednak najbardziej imponujące są wyniki z chemii oraz matematyki. Z tych przedmiotów maturzyści z Bartosza uzyskali ponad dwukrotnie wyższy wynik od średniego w województwie świętokrzyskim. Rówinież bardzo wysokie wyniki dotyczą języka angielskiego (19 maturzystów uzyskało wartość najwyższą – 100% p. podstawowy), matematyki (10 maturzystów uzyskało wynik 100% p. podstawowy), co pokrywa się z wysokimi wynikami z poziomu rozszerzonego. Podobnie kształtują się wyniki z biologii, fizyki, geografii i wos-u.

Wyniki matury naszych Uczniów w sesji wiosennej 2022r. są najlepsze w powiecie opatowskim – 1 miejsce i bardzo dobre – 11 miejsce, wśród 30 najlepszych liceów województwa świętokrzyskiego, zaś wyniki Technikum, to 1 miejsce w województwie obok THM w Ostrowcu Świętokrzyskim, w rankingu uwzględniającym dane z 3 podstawowych przedmiotów – z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Z przedmiotów rozszerzonych jest jeszcze lepiej – przewyższamy inne szkoły o kilka, kilkanaście a nawet kilkadziesiąt punktów procentowych.  To wielkie osiągnięcie naszej Młodzieży i Nauczycieli.

W ponad 100-letniej historii szkoły wszyscy absolwenci byli ważni. Wpisali się swoją indywidualnością w tradycję szkoły i wynieśli z niej własne doświadczenia i odczucia dotyczące lat szkolnych. Jednak wśród absolwentów szkoły są tacy, których biografie mogą być inspiracją dla młodszych pokoleń uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. B. Głowackiego w Opatowie, bowiem pokazują, że harmonia pomiędzy zdolnościami, talentami i włożonym trudem we własny rozwój, monitorowany przez nauczyciela, może prowadzić do budowania indywidualnej wybitności. Takim absolwentem jest Tomasz Religa, maturzysta rocznika 1998.