Informacje o absolwentach zebrały i zredagowały: Joanna Lawęda i Ewa Cybula

2019 - Kategoria naukowa:

Michał Frejlich – absolwent Samorządowego Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie, ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Bartosza Głowackiego w Opatowie w klasie o profilu prawniczo – medialnym. W trakcie nauki w szkole średniej brał udział w wielu konkursach i olimpiadach, zajmując wysokie lokaty. Jest laureatem etapu centralnego Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności, brał także udział w Olimpiadzie „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”, w konkursie „I know America” oraz Konkursie dotyczącym odzyskania przez Polskę niepodległości. Jest pasjonatem historii, militariów, modelarstwa oraz książek J. R. R. Tolkiena.

2019 - Kategoria artystyczna:

Filip Ozdoba – absolwent Gimnazjum w Klimontowie, ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Bartosza Głowackiego w Opatowie w klasie o profilu politechnicznym. Z zamiłowania muzyk – tę dyscyplinę sztuki zaczął poznawać od najmłodszych lat, ucząc się teorii muzyki oraz grając na różnych instrumentach, między innymi na akademiach szkolnych. Razem z kolegami stworzył w szkole zespół muzyczny, występujący podczas różnych uroczystości. Chociaż wybrał studia informatyczne, muzykę nadal traktuje z zamiłowaniem, ale jako hobby.

2018 - Jakub Kapsa

Uczeń klasy o profilu matematyczno-fizycznym. Absolwent Szkoły Muzycznej II Stopnia Muzyki Rozrywkowej i Jazzu im. Miry Kubasińskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Finalista IX Ogólnopolskiego Konkursu Fizycznego „Poszukiwanie Talentów” organizowanego przez  Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Dwukrotnie reprezentował szkołę podczas wojewódzkich zawodów w biegach przełajowych. Mistrz Polski w piłce nożnej halowej Liturgicznej Służby Ołtarza. Zaangażowany w życie szkoły, brał udział w wielu uroczystościach (np. Bieg Niepodległości na opatowskim rynku, Jubileusz 100 – lecia szkoły, Młodzieżowy Festiwal Kultury Chrześciajńskiej EUTRAPELIA i inne). Swoją wiedzę i umiejętności w zakresie muzyki i tańca wykorzystywał podczas opraw muzycznych i tanecznych uroczystości szkolnych (nagłośnienie, gra na instrumentach, taniec). Aktualnie student AGH w Krakowie na wydziale elektrotechniki, automatyki, informatyki i inżynierii biomedycznej; kierunek – elektrotechnika.

2017 - Krystian Mirowski, Przemysław Skrzypczak, Wiktoria Skrzypczak

Krystian Mirowski

Absolwent Szkoły Podstawowej w Mydłowie i Publicznego Gimnazjum im. J. Piłsudskiego w Iwaniskach. Uczeń klasy o profilu biologiczno-chemicznym. Przewodniczący klasy i Rzecznik Praw Ucznia Samorządu Szkolnego. Redaktor naczelny fanpage’a liceum „Bartosz dla gimnazjalistów”. Uczestnik projektu Erasmus+ i aktywista na forum szkolnym. Zasłynął licznymi sukcesami w konkursach i olimpiadach przedmiotowych z biologii, chemii, matematyki, ale także z języków obcych oraz geografii. M.in. finalista etapów centralnych 62. Olimpiady Chemicznej, XX. Olimpiady Wiedzy o Żywności i Żywieniu, Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Pangea” oraz 53. Konkursu Chemicznego im. A. Swinarskiego. Dwukrotny stypendysta Prezesa Rady Ministrów i Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. Liceum im. B. Głowackiego ukończył ze średnią ocen 5,5. Planuje rozpocząć studia na kierunku lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Przemysław Skrzypczak

Absolwent Publicznej Szkoły Podstawowej oraz Publicznego Gimnazjum w Klimontowie. W Liceum Ogólnokształcącym im. Bartosza Głowackiego w Opatowie uczęszczał do klasy o profilu matematyczno-geograficznym. W roku szkolnym 2016/17 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego samorządu uczniowskiego. Aktywnie uczestniczył w życiu szkoły poprzez reprezentowanie jej na zawodach sportowych, konkursach przedmiotowych, biorąc udział w uroczystościach okolicznościowych. Obecnie wybiera się na studia o kierunku ekonomicznym w Krakowie.

Wiktoria Skrzypczak

Absolwentka Samorządowego Zespołu Szkół Nr1 w Opatowie oraz LO im. Bartosza Głowackiego. Była uczennicą klasy o profilu prawniczo-medialnym. W szkole pełniła funkcję Przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego. Jej największą pasją był taniec i język włoski. Działała także w szkolnym Teatrze Czterdziestu. Osoba znana ze swojej energii i z tego, że zawsze towarzyszył jej uśmiech. Bardzo zaangażowana w sprawy klasowe i szkolne. Aktywnie uczestniczyła w życiu liceum oraz w różnych przedsięwzięciach środowiskowych.

2016 - Adam Hara

Absolwent Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Bidzinach. Swoją przyszłość planował związać z dziennikarstwem, stąd w Liceum Ogólnokształcącym im. B. Głowackiego kontynuował naukę w klasie o profilu prawniczo-medialnym. Od początku swojego pobytu w Bartoszu aktywnie działał w redakcji gazetki szkolnej „Bartek News”, pisząc ciekawe artykuły pod pseudonimem Puchacz. Zajął się także jej składaniem: zaproponował nowe działy tematyczne i szatę graficzną. Ponadto przygotowywał i prowadził audycje w Radiu Opatów pt. „Bartosz w eterze”. Adam był pomysłodawcą i realizatorem szkolnego radiowęzła. Aktywnie działał w samorządzie szkolnym, uczestniczył w wielu przedsięwzięciach, akademiach, występował w Teatrze Czterdziestu. Sprawnie posługiwał się mediami, w tym tworzył krótkie formy filmowe. Był twórcą szkolnego kabaretu. Obecnie studiuje dziennikarstwo w Warszawie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

2015 - Piotr Lipiec

Absolwent Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Bidzinach. Naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. Bartosza Głowackiego w Opatowie rozpoczął w 2012 roku, w klasie o profilu prawniczo -medialnym. Wyróżniał się zaangażowaniem w życie klasy i szkoły. Aktywnie działał w samorządzie szkolnym. Swoje pasje aktorskie rozwijał w Teatrze Czterdziestu oraz szkolnym kabarecie ,,Ogóry Bartosza”. Warsztat dziennikarsko -medialny poszerzał, realizując audycje ,,Bartosz w eterze”w lokalnej rozgłośni „Radio Opatów” oraz redagując szkolną gazetkę ,,Bartek News”.

2014 - Piotr Wawrzyńczak

Podczas edukacji w Szkole Podstawowej w Stodołach, a następnie w Publicznym Gimnazjum w Bidzinach najwięcej czasu poświęcał nauce języka angielskiego. Z przyjemnością uczył się także matematyki, dlatego w liceum wybrał klasę o profilu politechnicznym. Swoją naukę w Bartoszu wspomina bardzo miło: „Był to okres, w którym poznałem bardzo dużo porządnych ludzi. Razem z kolegami z klasy tworzyliśmy przez pewien czas kabaret Jednorazówka, którego skecze miała przyjemność oglądać nasza szkolna brać podczas akademii i imprez szkolnych. Do tej pory wspominamy nasze wygłupy, takie jak wprowadzenie stanu wojennego w szkole po tym, jak zamknięto toaletę na trzecim piętrze. Z wielką chęcią wróciłbym do licealnego trybu życia, a każdemu kto mówi, że studia to najpiękniejszy okres w życiu, powtarzam, że najwidoczniej nie był w porządnej klasie w porządnym liceum.” Obecnie studiuje fizykę techniczną na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.

2013 - Małgorzata Dzienniak

Absolwentka Szkoły Podstawowej i Gimnazjum we Włostowie, kontynuowała naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. Bartosza Głowackiego w Opatowie. Od najmłodszych lat reprezentowała szkoły, do których uczęszczała, na licznych konkursach, zarówno przedmiotowych, jak i artystycznych. Zawsze angażowała się w życie szkoły, śpiewając na akademiach lub biorąc udział w przedstawieniach teatralnych Teatru Czterdziestu. Po ukończeniu liceum podjęła 3-letnie studia licencjackie na kierunku Finanse, Inwestycje i Rachunkowość na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie kontynuuję naukę na studiach magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Interesuje się finansami przedsiębiorstw, szeroko pojętą księgowością oraz audytem, a swoje dotychczasowe doświadczenie miała okazję zdobywać w firmie CSWP Audyt, a obecnie w PKO Banku Polskim.

2012 - Magdalena Masternak, Magdalena Forc, Jakub Kabza

Magdalena Masternak Absolwentka Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr 2 w Opatowie. W Liceum im. B. Głowackiego uczennica klasy o profilu politechnicznym. W roku szkolnym 2011/2012 przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego. Organizatorka życia szkolnego m.in.: ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”, działań charytatywnych na rzecz dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jałowęsach. Inicjatorka powstania pierwszego filmu promującego szkołę. Osiągała wysokie wyniki w nauce, ukończyła liceum świadectwem z wyróżnieniem. Obecnie studentka Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

Magdalena Forc Uczennica klasy o profilu biologiczno-chemicznym w latach 2009 - 2012. Jej pasją był sport, a zwłaszcza piłka siatkowa. Wraz z drużyną z Bartosza dwukrotnie wywalczyła I miejsce w Zawodach Powiatowych Piłki Siatkowej Dziewcząt w latach 2010/2011 i 2011/2012, a także IV miejsce w półfinale wojewódzkim Piłki Siatkowej Dziewcząt w roku szkolnym 2010/2011.

Jakub Kabza Absolwent Gimnazjum nr 2 w Opatowie. W Liceum Ogólnokształcącym im. Bartosza Głowackiego kontynuował naukę w klasie o profilu medycznym. Brał udział w licznych konkursach i olimpiadach, w których osiągał wysokie wyniki. W 2012 roku uzyskał tytuł laureata XXLI Olimpiady Biologicznej. Osoba o wszechstronnych zainteresowaniach -tanecznych, teatralnych, a nawet kulinarnych. W pamięć zapadła jego rola w spektaklu Teatru Czterdziestu pt. „Kopciuch”, w którym grał jedną z głównych postaci. Obecnie student Uniwersytetu Medycznego w Warszawie - kierunek lekarski.

2011 - Agata Paradowska

Absolwentka Szkoły Podstawowej i Gimnazjum we Włostowie. Naukę w LO im. Bartosza Głowackiego rozpoczęła w 2008 roku w klasie o profilu biologiczno-chemicznym. Uczestniczka Olimpiady Biologicznej i finalistka Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. W drugiej klasie otrzymała stypendium Prezesa Rady Ministrów za uzyskanie najwyższej średniej ocen w szkole. Aktywnie uczestniczyła w życiu szkoły – najpierw jako Rzecznik Praw Ucznia, a następnie jako Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego. Działała także w grupie teatralnej Teatru Czterdziestu. Obecnie jest studentką V roku kierunku lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Rozwija swoje zainteresowania, działając w studenckich kołach naukowych: chirurgicznym i geriatrycznym. Pracuje jako wolontariusz na oddziale geriatrycznym w Szpitalu Uniwersyteckim. Jest także wolontariuszką w Przychodni dla Ludzi Bezdomnych i Ubogich stworzonej przez Stowarzyszenie Lekarzy Nadziei.

2010 - Albert Grzyb, Marcin Madej, Karol Żurek

Albert Grzyb Absolwent Gimnazjum nr 1 w Opatowie. W Liceum im. B. Głowackiego uczeń klasy o profilu politechnicznym.W trakcie nauki w liceum brał udział w wielu konkursach i olimpiadach. W roku 2009 został laureat III stopnia w ogólnopolskiej olimpiadzie z języka angielskiego TEST OXFORD PLUS, a także zajął III miejsce w konkursie wiedzy o krajach niemieckojęzycznych pod patronatem starosty opatowskiego. W 2009 roku za wysokie wyniki w nauce i najwyższą średnią w szkole 5,31 otrzymał stypendium Prezesa Rady Ministrów. Kontynuował naukę na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach na kierunku Budownictwo. Obecnie pracuje jako inżynier budowy w Fundamental Group w Warszawie.

Marcin Madej – wychowanek Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Iwaniskach. W latach 2007 – 2010 uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego w Opatowie, w klasie o profilu humanistycznym. Bardzo zaangażowany w życie szkoły, brał udział w wielu okolicznościowych uroczystościach. Obdarzony dużym poczuciem humoru, występował w skeczach i kabaretach. W 2015 ukończył zarządzanie na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Jako student należał do koła naukowego LIDER, był przewodniczącym organizacji Enactus UJK. Obecnie pracuje w branży ubezpieczeniowej, rozkręcając jednocześnie własną firmę.

Karol Żurek Absolwent Gimnazjum w Klimontowie. W Liceum im. B. Głowackiego uczeń klasy o profilu politechnicznym.Ukończył szkołę z wyróżnieniem ze średnią ocen 5,2.

2009 - Dominik Dąbrowski

W Liceum Ogólnokształcącym im. Bartosza Głowackiego w Opatowie uczęszczał do klasy o profilu humanistycznym. Brał udział w licznych konkursach i olimpiadach, w których osiągał wysokie wyniki. W 2007 roku został finalistą XXIII Olimpiady Historycznej oraz V Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki. W 2008 został finalistą XXIV Olimpiady Historycznej oraz VI Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki. W 2009 został finalistą VII Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki. Ukończył Liceum Bartosza z wyróżnieniem.