1916 – Na wiecu z okazji 3 Maja mieszkańcy Opatowa wysunęli postulat utworzenia szkoły średniej dla dzieci chłopskich.

1917 – Otwarcie i poświęcenie zakładu, którego pełna nazwa brzmiała Gimnazjum Realne Koedukacyjne im. Bartosza Głowackiego. Utworzono 3 klasy pierwsze oraz grupę uczestników kursu przygotowującego do klasy IV.

1919 – Opracowanie statutu "Prywatnego Gimnazjum Koedukacyjnego im. Bartosza Głowackiego w Opatowie”, zatwierdzonego przez Ministerstwo (9 VI 1920r.).

1921 – Oddanie do użytku szkoły budynku składającego się z 8 sal lekcyjnych, kancelarii nauczycielskiej, szerokiego holu i korytarza. 

1923 – Pierwsza matura – otrzymało ją 4 uczniów z 14 absolwentów.

1927 –Szkoła posiadała obserwatorium meteorologiczne, bibliotekę (2448 tomów), pracownie fizyko-chemiczną i przyrodniczą, gabinet lekarski.

1927- Harcerze redagują gazetkę pt. „Życie Szkolne”.

1937 – Początek Liceum o kierunkach: matematyczno-fizycznym i humanistycznym.

1937 – Ks. dyrektor Antoni Prügel przystępuje do budowy nowego budynku Liceum, oddanego do użytku w 1939r. w surowym stanie. 

1939 – Zamknięcie szkoły na wniosek starosty Rittera. 

1940 – Władze niemieckie, wydały zgodę na otwarcie czteroklasowej Prywatnej Szkoły Handlowej z językiem polskim, przekształconą następnie w dwuklasową Szkołę Handlową.

1945 – Rozpoczęcie nauki przez 452 uczniów.

1946 – Pierwsza matura po wyzwoleniu. Otrzymało ją 15 osób. 

1948 – Gimnazjum i Liceum w Opatowie stało się czteroletnim liceum na podbudowie szkoły podstawowej. 

1958 - Powstanie Szkoły Przysposobienia Rolniczego. 

1962 – Utworzenie Liceum dla Pracujących.

1965 – Odsłonięcie pomnika poświęconego nauczycielom poległym w czasie II wojny światowej.

1977 – Pierwszy nabór do Liceum Rolniczego (działa do 1994r.)

1981 - Szkoła przemieniona w Zespół Szkół.

2002 – Liceum Ogólnokształcące i Liceum Profilowe przyjmuje nazwę Zespół Szkół nr 2 w Opatowie.

2005 – Początek rozbudowy szkoły.

2007 – Po raz pierwszy uczniowie przyznają nagrodę – statuetkę „Złotego Absolwenta”.

2007 – Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę o uznaniu za hymn szkoły utworu Franciszka Grudnia i Aleksandry Gadkowskiej pt. „Na mapie mały znak‘’.

2007/2008  -  Zakończenie rozbudowy szkoły.

2010 – Uroczystość posadzenia na placu szkolnym 10 dębów w  ramach projektu „Katyń… Ocalić od zapomnienia”. Spotkanie z rodzinami absolwentów, tzw. Rodziny Katyńskie.

2010 – Uroczyste otwarcie Muzeum Historii Szkoły.

2011 – Uroczystość odsłonięcia płyty i posadzenie jodły w ramach projektu „Żywe pomniki beatyfikacji Jana Pawła II”.

2011 – Wmurowanie tablicy pierwszego po wojnie dyrektora Edwarda Bondery.

2013 – I Opatowski Bieg Niepodległości.

2016 – Otwarcie szkolnego radiowęzła.

Dyrektorzy

1917-1918 – Stanisław Kłossowski

1918-1924 – Jan Słomka 

1924-1931 – Ignacy Zys 

1931-1939 – Ks. Antoni Prügel

1945-1952 – Edward Bondera 

1952-1964 – Franciszek Mendyk

1964-1968 – Stefan Dynowski

1968-1982 – Zdzisław Jakubowski

1982-1983 – Stefan Kowalik

1983-1985 – Zbigniew Nogal

1985-1990 - Irena Batugowska

1990-2003 – Roman Szczuchniak

2003-2018 – Barbara Kasińska

od 2019 - Małgorzata Szczepańska