organizacja

Liceum Ogólnokształcące im. Bartosza Głowackiego w Opatowie jest szkołą główną Zespołu Szkół nr 2 w Opatowie, obok której istnieje również Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

Organizacja pracy szkoły opiera się na współpracy i współdziałaniu w procesie dydaktyczno-wychowawczym obejmującym młodzież, wszystkich podmiotów tworzących społeczność szkoły – Uczniów, Rodziców, Dyrekcji, Grona Pedagogicznego, Administracji i Przyjaciół szkoły.

Nadzór pedagogiczny nad placówką pełni Świętokrzyski Kurator Oświaty, zaś organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Opatowie.