Już po raz kolejny nasza szkoła, z inicjatywy nauczycieli wychowania fizycznego: J. Cheby, A. Waszczyka oraz M. Zając, przystąpiła do Europejskiego Tygodnia Sportu. Jest to inicjatywa Komisji Europejskiej, mającą promować sport i aktywność fizyczną w całej Europie. Tydzień ten ma na celu zapoczątkowanie nowych działań o charakterze europejskim, krajowym, regionalnym lub lokalnym. Ta ogólnoeuropejska kampania realizowana pod hasłem #BeActive (Bądź aktywny) ma zachęcać młodych ludzi do aktywnego trybu życia.

Europejski Tydzień Sportu jest inicjatywą Komisji Europejskiej mającą promować sport i aktywność fizyczną w całej Europie. Ta ogólnoeuropejska kampania realizowana pod hasłem #BeActive (Bądź aktywny) ma zachęcić wszystkich do aktywnego trybu życia w ciągu obchodów Tygodnia oraz przez cały rok. Już po raz kolejny społeczność Bartosza włączyła się w obchody tego święta sportu.