W dniu 22 stycznia 2021 r w Kielcach odbył się  etap okręgowy Olimpiady Historycznej, w którym  brało udział 56 uczestników. Wśród nich znalazł się Oskar Żerdecki z klasy IIa. Zakres materiału obejmował wiadomości z historii powszechnej i historii Polski od starożytności do 1989 roku. W drugim etapie dodatkowo uczestniczy odpowiadali na pytania z wybranych lektur i swojej dziedziny. Oskar wybrał średniowiecze. Z wypowiedzi ustnej otrzymał 45 punktów  (czyli 4+) i  uzyskał 12 lokatę.

Miło nam poinformować, o tym, że Wiktoria Faliszewska i Nikola Bukała uczennice klasy 2Ap awansowały do finału Olimpiady Wiedzy o Prawach Ucznia, który odbędzie się 9 marca w Poznaniu. Obie uczennice pracują pod kierunkiem pani Małgorzaty Grządziel. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Zapraszamy uczniów klas ponadpodstawowych do Udziału w konkursie historycznym  "Polskie serce pękło. Katyń 1940".

Tegoroczny konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach:

  • plastycznej - stworzenie projektu plakatu na temat związany ze Zbrodnią Katyńską,
  • literackiej - przygotowanie pracy pisemnej na temat „Współczesny wymiar kłamstwa katyńskiego”,
  • tekst piosenki - przygotowanie tekstu piosenki poświęconej Zbrodni Katyńskiej.

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej o wielu lat cieszy się dużą popularnością wśród młodzieży Bartosza. Celem Olimpiady jest kształtowanie świadomości ekologicznej, właściwych postaw wobec środowiska przyrodniczego oraz popularyzacja problematyki w aspekcie skutecznego przeciwdziałania zanieczyszczeniu i degradacji środowiska przyrodniczego. Do eliminacji szkolnych przystąpiło 13 uczniów z klas: Icp, IIc ,IIcp i IIIc, którzy rozwiązywali zdalnie test  składający się z 50 zadań. Niezbędnym warunkiem aby zakwalifikować się do etapu okręgowego XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej było uzyskanie minimum 80% poprawnych odpowiedzi w teście. Do eliminacji okręgowych zakwalifikował się uczeń klasy IIIc Igor Adamski, który uzyskał 90% poprawnych odpowiedzi.

Znajomość języków obcych we współczesnym świecie jest umiejętnością kluczową w planowaniu dalszej edukacji i kariery zawodowej. Nie bez powodu mówi się, że języki obce są „oknem na świat”. W „Bartoszu” wielu uczniów rozwija swoje zainteresowania językowe angażując się w różne przedsięwzięcia i biorąc udział w konkursach. Jednym z nich jest Janek Lis, uczeń klasy 3B, który dwukrotnie został zakwalifikowany przez Komitet Główny Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego do etapu okręgowego. Tegoroczne eliminacje odbyły się 18 stycznia. Dla Janka języki angielski i niemiecki to prawdziwa pasja poznawania mowy Szekspira i Goethego.

Nie ma szkoły idealnej dla wszystkich. Ale możemy a nawet powinniśmy do takiego ideału dążyć…” to słowa pani dr. hab. Barbary Marcinkowskiej, wskazujące na potrzebę nieustannych starań szkoły o zapewnienie jak najlepszych możliwości edukacyjnych młodzieży.

Ta idea realizowana jest w Liceum Ogólnokształcącym im. Bartosza Głowackiego w Opatowie, bowiem młodzież otoczona jest tu staranną opieką pedagogiczną, co zostało uhonorowane uzyskaniem 1 miejsca w Powiecie Opatowskim, 14 miejsca w województwie i 506 lokaty w kraju w Rankingu Szkół Średnich przeprowadzonym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy. Takie miejsce zapewnia szkole prawo do używania w roku 2021 i w latach następnych tytułu „Brązowej” tarczy Szkoły, co świadczy o przynależności do najlepszych placówek w Polsce oraz wysokiej ocenie pracy szkoły.

Okres ferii nie dla wszystkich był czasem odpoczynku od zajęć i obowiązków szkolnych, albowiem uczniowie Bartosza odbywali zajęcia praktyczne z robotyki. Dzięki nim uczniowie rozwijali swoją kreatywność, zdolności manualne i umiejętności techniczne. Zajęcia polegały na konstruowaniu, budowie, programowaniu i wprawianiu w ruch robotów. Młodzież zdobywała wiedzę z zakresu kodowania i programowania, które zmuszają do analizy wymaganych od urządzenia czynności, szczegółowego planowania, logicznego przemyślenia tak, aby przy planowaniu nie pominąć żadnych czynności  i ustawić je w odpowiedniej kolejności. Programowanie uczy też rozwiązywania problemów i wyciągania wniosków.