sekretariat

Załatwianie spraw młodzieży:
od poniedziałku do piątku, od 1215 do 1230 (długa przerwa)

Zgłoszenia i odbiór zaświadczeń:
od poniedziałku do piątku, od 1215 do 1230 (długa przerwa)

W celu uzyskania zaświadczenia należy podać:

  • imię i nazwisko,
  • klasę,
  • nazwę instytucji, do której zaświadczenie ma być przedłożone.


W celu uzyskania zaświadczenia do ZUS/KRUS należy podać:

  • imię i nazwisko,
  • klasę,
  • datę urodzenia,
  • numer PESEL,
  • adres zamieszkania,
  • imię ojca.