Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa

Wpłat należy dokonywać na adres: Zespół Szkół Nr 2, ul. Sempołowskiej 1, 27-500 Opatów

Nr konta: 75849300040120035345030019