biblioteka

Biblioteka szkolna obejmuje: wypożyczalnię książek, czytelnię, centrum komputerowe i salę telewizyjną. Księgozbiór zawiera: lektury szkolne, literaturę popularnonaukową oraz podręczniki. W bibliotece znajdują się też wydawnictwa pedagogiczne, psychologiczne, dotyczące dydaktyki i wychowania.

W czytelni można korzystać z czasopism, informatorów maturalnych, płyt CD oraz kaset video.

W bibliotece funkcjonuje baza danych o zbiorach w programie MOL. Dzięki komputeryzacji biblioteki powstaje możliwość szybkiego wyszukiwania informacji bibliograficznej.Zbiory są na bieżąco uzupełniane, m. in. poprzez zakup lektur i innych publikacji.


Godziny pracy biblioteki szkolnej:

  • poniedziałek: od 700 do 1500
  • wtorek: od 700 do 1500
  • środa: od 700 do 1500
  • czwartek: od 700 do 1500
  • piątek: od 700 do 1400