Maturzyści w Bartoszu znają już swoje wyniki. Są one bardzo dobre, bowiem ze wszystkich przedmiotów średnie wyniki przewyższają średnie uzyskane przez maturzystów w powiecie opatowskim i w województwie świętokrzyskim. Jednak najbardziej imponujące są wyniki z chemii oraz matematyki. Z tych przedmiotów maturzyści z Bartosza uzyskali ponad dwukrotnie wyższy wynik od średniego w województwie świętokrzyskim. Rówinież bardzo wysokie wyniki dotyczą języka angielskiego (19 maturzystów uzyskało wartość najwyższą – 100% p. podstawowy), matematyki (10 maturzystów uzyskało wynik 100% p. podstawowy), co pokrywa się z wysokimi wynikami z poziomu rozszerzonego. Podobnie kształtują się wyniki z biologii, fizyki, geografii i wos-u.

 

Uzyskane wyniki cieszą, składa się na nie wysiłek indywidualny uczniów i nauczycieli, własne wybory przedmiotów, wynikające z zainteresowań i pasji młodzieży oraz preferencji przy rekrutacji na studia, a nade wszystko ambicje, talenty i możliwości każdego młodego człowieka. To sukces, który otwiera młodzieży możliwość podjęcia studiów na wymarzonych uczelniach, jest spełnieniem aspiracji, z którymi młodzież podjęła w Bartoszu naukę przed trzema laty. Na ten sukces wpłynęły też starania nauczycieli, którzy podejmowali różne działania dla wsparcia przygotowań maturalnych młodzieży, min. uczestnicząc w projekcie „Matura bez poprawki” z matematyki, pod patronatem Kuratorium Oświaty w Kielcach i inne formy.

Gratulujemy młodzieży, cieszymy się z osiągnięć każdego ucznia, który pracował na miarę swoich możliwości. Dziękujemy Nauczycielom za ich wysiłek, Wychowawcom za wsparcie młodzieży, Rodzicom za to, że zawsze są przy swoich dzieciach i patrzą z optymizmem na ich starania a także za to, że powierzyli ich edukację naszej szkole.

 

Przedmioty

LO Opatów

%

powiat opatowski

%

woj. świętokrzyskie

%

Język polski podst.

52,08

42,20

49,56

Język angielski podst.

93,41

85,46

72,43

Matematyka podst.

79,63

63,58

56,15

Język polski rozsz.

54,71

51,66

48,46

Język angielski rozsz.

79,87

72,00

58,34

Matematyka rozsz.

61,64

52,38

29,20

Chemia

69,33

45,35

33,93

Historia

41,92

41,71

36,24

Biologia

55,92

41,21

42,69

Fizyka

52,30

36,35

32,55

WOS

41,80

36,80

31,04

Geografia

62,18

55,53

37,50