W ponad 100-letniej historii szkoły wszyscy absolwenci byli ważni. Wpisali się swoją indywidualnością w tradycję szkoły i wynieśli z niej własne doświadczenia i odczucia dotyczące lat szkolnych. Jednak wśród absolwentów szkoły są tacy, których biografie mogą być inspiracją dla młodszych pokoleń uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. B. Głowackiego w Opatowie, bowiem pokazują, że harmonia pomiędzy zdolnościami, talentami i włożonym trudem we własny rozwój, monitorowany przez nauczyciela, może prowadzić do budowania indywidualnej wybitności. Takim absolwentem jest Tomasz Religa, maturzysta rocznika 1998.

 

Tomasz jako licealista wykazywał szczególną pasję do nauk przyrodniczych. Fascynowała Go biologia i chemia. Jednak nie jako nauki odtwórcze, lecz jako obszary badań i poszukiwań, na bazie posiadanej wiedzy naukowej. Skupienie się na tak rozumianej nauce i indywidualnych zainteresowaniach przyniosło wielkie sukcesy naukowe już w czasie licealnym, bowiem Tomasz Religa dwukrotnie był laureatem olimpiad - biologicznej i chemicznej oraz laureatem Międzynarodowej Olimpiady Biologicznej w Turkmenistanie. Tak imponujące osiągniecia licealne Tomasza Religi były zapowiedzią jego kariery naukowej w dyscyplinach biologiczno-chemicznych, rozwijanej w  University of Cambridge – Natural Sciences, BA oraz w University of Toronto, Biofizyka, Postdoc. Jego odkrycia naukowe dotyczyły protein. Obecnie Pan Tomasz Religa pracuje w Microsoft jako Applied Scientist (Naukowiec) w Seattle w Stanach Zjednoczonych.  

Podczas krótkiego powrotu do domu rodzinnego w czerwcu bieżącego roku, Pan Tomasz Religa przyjął zaproszenie do swojej dawnej szkoły – Liceum Ogólnokształcącego im. B. Głowackiego w Opatowie, aby spotkać się z obecnymi uczniami szkoły z klas biologiczno-chemicznych. W swoim przesłaniu do młodszych kolegów zaznaczył, że jeśli człowiek chce coś w życiu osiągnąć, musi być otwarty na świat, odważny i patrzeć w przyszłość. Pochodzenie z małej miejscowości, takiej jak Opatów, nie jest przeszkodą w drodze do własnego rozwoju, bowiem dzisiejsze osiągnięcia technologiczne i informatyczne dają porównywalne możliwości dla wszystkich. Zapytany o autorytety, Pan Tomasz Religa wskazał na Marię Skłodowską-Curie, jako najwybitniejszą polską uczoną, której osiągnięcia były inspirujące dla wielu badaczy i uczonych.

Pani Dyrektor Małgorzata Szczepańska podczas spotkania z Panem Tomaszem Religą wskazała, jak ważny jest własny zapał do nauki i pracy, aby rozwijać własne pasje i nimi kierować się w życiu. To również stało się przesłaniem dla obecnej młodzieży.

Dziękujemy Panu Tomaszowi Relidze za spotkanie z młodzieżą i nauczycielami Bartosza. Cieszymy się z Jego osiągnięć i życzymy kolejnych. Zapewniamy, że drzwi naszej szkoły są dla Niego zawsze otwarte. Jesteśmy też przekonani, że Pan Tomasz Religa jest najlepszym ambasadorem naszego miasta i szkoły w świecie.