W dniach  20-22 września 2023 młodzież klas II i III „Bartosza” wzięła udział w rajdzie pieszym w Bieszczady. To kolejna edycja wyprawy górskiej, która służy integracji młodzieży, poznawania bieszczadzkiej przyrody i oderwania od codzienności szkolnej. Rajd jest też okazją do sprawdzenia samego siebie - swoich możliwości fizycznych oraz  samodzielności. W każdym dniu rajdu młodzież wędrowała innymi, uroczymi szlakami bieszczadzkimi. Pierwszego dnia uczniowie pod opieką przewodnika górskiego wędrowali szlakiem na Połoninę Caryńską (1297m) który prowadził do Ustrzyk Górnych.

Szkoła bez ocen cyfrowych, bez testów i sprawdzianów, szkoła, do której uczniowie chcą przychodzić, bo nie boją się lekcji, zajęcia są ciekawe i kreatywne, inspirują do dalszego poszukiwania wiedzy, a każdy uczeń jest ważny i doceniony. Do takiej szkoły dążymy, taką szkołę chcemy tworzyć wraz z całą szkolną społecznością i dlatego kilka lat temu Liceum Ogólnokształcące im. Bartosza Głowackiego w Opatowie podjęło współpracę z Instytutem Zwinnej Edukacji. Instytucja ta od kilku lat promuje zwinne metody organizacji pracy i zarządzania szkołami, wspiera dyrektorów i nauczycieli w procesie wprowadzania zmian polegających m. in. na odejściu od ocen cyfrowych na rzecz informacji zwrotnej. Organizacja pracy ma prowadzić do zdecydowanie większej aktywności uczniów w procesie uczenia się.

Wrzesień to ważny czas dla uczniów, zwłaszcza klas pierwszych, którzy podejmują naukę w nowej szkole, poznają nowych kolegów i koleżanki, budują nowe relację i odnajdują się w nowym środowisku. Dla wielu z nich początek kolejnego etapu edukacyjnego może być trudny. Długo wyczekiwana zmiana dla jednych jest ekscytująca, innych może przerażać. Aby ułatwić pierwszoklasistom start w nowym miejscu, jak co roku, wychowawcy klas pierwszych przygotowali wspólne wyjście integracyjne. W słoneczny poranek 13 września 2023 r. ponad stuosobowa grupa wraz z opiekunami wyruszyła pieszo do Zochcina. Godzinny spacer był okazją do rozmów, poznawania się. Po dotarciu na miejsce i krótkim odpoczynku uczniowie klasy 1A rozpoczęli wspólną zabawę od zaproszenia zespołów klasowych do „Familiady”.  Ponad godzinna zabawa zakończyła się „głuchym telefonem”, a wśród gier pojawiły się: „Mafia”, podchody i zabawy zręcznościowe.

11 września 2023 roku w murach naszego Bartosza odbyło się niecodzienne spotkanie. Uczniowie klas o profilu biologiczno-chemicznym spotkali się z absolwentami naszej szkoły, aby porozmawiać o swoich pasjach naukowych zapoczątkowanych w Bartoszu. Klaudia Wrona, absolwentka szkoły z rocznika 2015, ukończyła Ratownictwo Medyczne na Uniwersytecie Jagielońskim w Krakowie, a obecnie – studentka III roku Wydziału Lekarskiego w Lublinie oraz Igor Adamski – Finalista Olimpiady Biologicznej, absolwent rocznika 2020, student III roku Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku.

1 września 1939 roku rozpoczął się największy konflikt zbrojny w historii – II wojna światowa. Oddajemy hołd tym, którzy ponieśli śmierć w walce o wolność naszej Ojczyzny i pokój. 84 lata temu bez wypowiedzenia wojny wojska niemieckie przekroczyły granice Rzeczypospolitej. 1 września 1939 roku o godzinie 4.35 przeprowadzono zbombardowanie Wielunia. Potem nastąpił atak pancernika „Schleswig-Holstein” na Westerplatte. Tak rozpoczęła się II wojna światowa.

Nowy rok szkolny w „Bartoszu”, zainaugurowany 4 września 2023r., był ważnym wydarzeniem dla społeczności szkolnej. Dla uczniów klas IV to już ostatni rok nauki w naszej szkole, przygotowujący do egzaminów, ale też to najpiękniejszy okres rozwoju i budowania relacji z innymi. Natomiast uczniowie klas II i III w rozpoczynającym się roku szkolnym będą kontynuować poznawanie samych siebie i rozwijać ciekawość świata. Z kolei dla uczniów klas I inauguracja roku szkolnego otwiera przed nimi nowy rozdział w życiu. Wiemy, że odczuwają niepewność nowego miejsca, ale są również ciekawi tego, co przyniesie nowa szkoła. Cieszymy się ich obecnością i tym, że towarzyszą im rodzice, którzy zaufali nam, powierzając rozwój swoich dzieci tej szkole. Czeka ich tu dużo nowego - inni ludzie, inne wyzwania.