Otrzymanie przez ucznia Jakuba Masternaka Stypendium Ministra Edukacji i Nauki jest okazją do świętowania tego sukcesu dla całej społeczności Bartosza, bowiem jest to wyjątkowo prestiżowe wyróżnienie. I właśnie w wyjątkowej atmosferze – radości i refleksji, w dniu 25 stycznia 2023r. Jakub otrzymał dyplom potwierdzający uzyskanie tego stypendium z rąk wojewody świętokrzyskiego – Pana Zbigniewa Koniusza oraz świętokrzyskiego kuratora oświaty – Pana Kazimierza Mądzika. Udział w tej uroczystości Jakuba, któremu towarzyszyła Pani Dyrektor Małgorzata Szczepańska, potwierdza, że osiągnięcia ucznia naszej szkoły wpisują się w największe sukcesy młodzieży województwa świętokrzyskiego obecnego pokolenia.  

Przed nami ferie zimowe, czas odpoczynku po I semestrze nauki w roku szkolnym 2022/2023. Niech ten czas będzie dla naszych Uczniów miłym wypoczynkiem, oderwaniem się od szkolnej codzienności, zapomnieniem dźwięku budzika, który przez kilka miesięcy przerywał najgłębszy sen. Niech ferie przyniosą również możliwość realizacji planów, które ciągle były odkładane na potem oraz aktywności w tych obszarach, które są najbliższe każdemu uczniowi.

Jednak dla tych Uczniów, którzy nie mogą o szkole zapomnieć, zwłaszcza dla Maturzystów, proponujemy i dedykujemy zajęcia z wybranych przedmiotów, głównie koncentrując się na wsparciu przed egzaminami maturalnymi. Poniżej przedstawiamy harmonogram zajęć:

HARMONOGRAM DODATKOWYCH ZAJĘĆ W CZASIE FERII ZIMOWYCH

 

 

Miło nam poinformować, iż uczennica klasy 4Bp, Ania Jarek i uczennica klasy IIA, Małgorzata Wicha, zakwalifikowały się do etapu okręgowego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Ania napisała pracę na temat: „Obrazy domu w literaturze polskiej renesansu i baroku”, za którą uzyskała 53 pkt na 60 możliwych do zdobycia. Praca Małgosi „Postęp techniczny w ujęciu literackim i refleksji humanistycznej” uzyskała 50 pkt. Kolejny etap OLiJP odbędzie się w lutym.

 

Z ogromną radością i dumą informujemy, że opatowski „BARTOSZ” został uhonorowany Złotą Tarczą w kategorii technikum dla Technikum Informatycznego i Technikum Ekonomicznego oraz Srebrną Tarczą w kategorii liceum dla Liceum Ogólnokształcącego im. B. Głowackiego w Opatowie w ogólnopolskim rankingu szkół średnich „Perspektyw”. Technikum zajęło 24 miejsce w kraju, 1 w województwie świętokrzyskim! Liceum zaś uplasowało się na 333 miejscu w kraju, awansując o 146 miejsc w stosunku do ubiegłego roku i 8 miejsce w województwie. To ogromny sukces, o którym zadecydowały wyniki egzaminu maturalnego z obowiązkowych i dodatkowych przedmiotów oraz osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych na szczeblu centralnym.

W dniu 16 stycznia 2023r. zostały ogłoszone wyniki eliminacji szkolnego etapu  Olimpiady Przedsiębiorczości, organizowanej przez Komitet Główny Olimpiady przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Tematyka olimpiady obejmuje zakres szerokiej wiedzy ekonomicznej i zjawisk gospodarczych, występujących w obecnych realiach. W szkolnym etapie olimpiady brało udział 18 uczniów z klas: IIa, IIIb i IVb. Do etapu okręgowego Komisja zakwalifikowała 6  uczniów,  których opiekunem jest Pan Marek Kasprzyk. Są to następujący uczniowie: Aleksandra Grabowiec, Julia Sapała, Aleksandra Sobczyk, Zuzanna Piątek, Natalia Ambryszewska, Marcin Niziałek.

Zawsze, ilekroć się uśmiechasz do swojego brata i wyciągasz do niego rękę,
zawsze wtedy jest Boże Narodzenie. Zawsze, ilekroć milkniesz, by innych wysłuchać,
zawsze, kiedy rezygnujesz z zasad, które jak żelazna obręcz uciskają ludzi w ich samotności,
Zawsze, kiedy dajesz odrobinę nadziei załamanym,
Zawsze, kiedy rozpoznajesz w pokorze, jak bardzo znikome są Twoje możliwości i jak wielka jest Twoja słabość,
Zawsze, ilekroć pozwolisz, by Bóg pokochał innych przez Ciebie,
Zawsze wtedy jest Boże Narodzenie!...