Odkrywanie świata, rozwijanie pasji i talentów, twórcze wkraczanie w różne dyscypliny wiedzy, to wielkie wartości, które towarzyszą edukacji szkolnej. Dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego w Opatowie dążenie do własnego rozwoju to stała cecha, która pozwala osiągać sukcesy i bardzo wysokie wyniki w nauce. To właśnie takie ambicje młodzieży naszej szkoły zostały uhonorowane przez Starostę Opatowskiego – Pana Tomasza Stańka, który dla uczniów z najwyższymi osiągnięciami w nauce ufundował 7 Stypendiów Starosty oraz 20 wyróżnień.

 

Uroczystość wręczenia tych nagród odbyła się 18 marca 2024 r. z udziałem Uczniów, ich Rodziców, Dyrektorów Szkół oraz Przewodniczącej Rady Powiatu i członków zarządu Powiatu, Starosty i Wicestarosty. Pan Starosta zwracając się do najwybitniejszych uczniów powiatu opatowskiego wskazał wartość wspólnego wysiłku uczniów, nauczycieli i rodziców w twórczym rozwoju młodych ludzi oraz podkreślił, że wyznaczają oni drogi przyszłości dla Ziemi Opatowskiej, oparte o staranne wykształcenie i gotowość do podejmowania wyzwań. Z kolei przedstawicielka stypendystów podziękowała za to, że młodzież powiatu opatowskiego może spełniać swoje marzenia dzięki temu, że uzyskuje wsparcie od szkół i organu prowadzącego.

Gratulujemy Stypendystom i Uczniom wyróżnionym, dziękujemy również Ich Rodzicom za powierzenie edukacji swoich dzieci naszej szkole.

Zdjęcia: Marcin Cieciora