W piątek 8 marca 2024 r. na Wydziale Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach odbyły się eliminacje regionalne IX turnieju debat historycznych. Organizatorem debat jest Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach oraz Fundacja „Projekty Edukacyjne’’. Drużynę ,,Bartosza’’ reprezentowało czterech uczniów: Katarzyna Bańcer z klasy 4a, Jan Kwiatek z klasy 1c, Wiktor Kowalczyk i Aleksandra Tworek z klasy 3b. Przystąpienie naszej młodzieży do turnieju poprzedziły warsztaty, które miały przygotować zespół do uczestnictwa w debacie oksfordzkiej, prowadzone przez Pana Jana Piosika prezesa Fundacji ,,Projekty Edukacyjne’’.

 

W debacie wzięło udział siedem zespołów ze szkół ponadpodstawowych podzielonych na dwie grupy. Pierwszy etap polegał na przeprowadzeniu debaty z każdym zespołem z wyznaczonej grupy. Podczas debaty oceniane były: dress code, poprawność językowa, kultura wypowiedzi, umiejętności krasomówcze, wykorzystanie czasu wypowiedzi, różnorodność argumentów, używanie fachowej terminologii i współpraca zespołowa. Zespoły debatowały nad tezami: II Rzeczpospolita była państwem przyjaznym mniejszościom narodowym, Zwycięstwo Polaków pod Monte Cassino było potrzebne i Stan wojenny złamał czynny opór społeczeństwa w latach osiemdziesiątych. Nasz zespół świetnie poradził sobie na tym etapie, odnosząc trzy zwycięstwa i dostając się do półfinału. W półfinale przeciwnikiem uczniów z Bartosza było V Liceum Księdza Ściegiennego w Kielcach. Teza, nad którą debatowały obydwa zespoły brzmiała: Decyzja o rozpoczęciu w 1944 r. Akcji ,,Burza’’ była zasadna. I na tym etapie konkursu nasz zespół wypadł bardzo dobrze odnosząc zwycięstwo, przechodząc do finału.

W finale drużyna z ,,Bartosza’’ zmierzyła się  ze zwycięzcą drugiego z półfinałów- IV LO w Kielcach. Finałowy temat tezy, nad którym debatowała młodzież brzmiał: Decyzja o usunięciu wszystkich upamiętnień Armii Czerwonej z polskiej przestrzeni publicznej jest słuszna. Drużyna z Opatowa okazała się lepsza odnosząc zwycięstwo w całym turnieju. Debaty oceniało profesjonalne jury składające się z pracowników IPN, pracowników naukowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego i Uniwersytetu Warszawskiego oraz przedstawicieli Fundacji ,,Projekty Edukacyjne’’.

Co dał naszej młodzieży udział w tej formie debaty? Jak sami mówią zwycięstwo jest ważne , ale ważne są także umiejętności które  zdobyli przygotowując się do niej. Poprosiliśmy uczestników debaty żeby jednym zdaniem podsumowali co dał im udział w debatach.

Oto ich odpowiedzi:

Ola : nauczyły nas lepszego, pełniejszego argumentowania swojego stanowiska w wypowiedziach ustnych i pisemnych,

Janek: pokazały nam, jak umiejętności retoryczne wpływają na odbiorców wypowiedzi; odkryliśmy, że za pomocą odpowiednich argumentów można nas przekonać do czegoś, z czym się nie zgadzamy,

Kasia: poszerzyliśmy swoje horyzonty oraz wiedzę dzięki historycznej, społecznej oraz kulturowej tematyce debat,

Wiktor: przekonaliśmy się, że można ze sobą kulturalnie i rzeczowo dyskutować – bez agresji, argumentów ad personam, z szacunkiem dla rozmówcy i jego poglądów, często odmiennych od naszych.

W nagrodę młodzież Liceum im. Bartosza Głowackiego w Opatowie będzie reprezentowało województwo świętokrzyskie w finale ogólnopolskim IX Turnieju Debat Historycznych, który odbędzie się w Warszawie w dniach 6-7 czerwca 2024 r.