28 lutego 2024r. w auli Liceum Ogólnokształcącego w Opatowie odbyła się niecodzienna lekcja dotycząca historii naszej Ojczyzny, w którą w szczególny sposób wpisały się wydarzenia z Opatowa. Temat lekcji dotyczył historii bitwy opatowskiej z dnia 21 lutego 1864 r. i był on kontynuacją uroczystych obchodów 160 rocznicy bitwy opatowskiej, które odbyły się na opatowskim rynku w dniu 21 lutego 2024 r. 

Lekcja była efektem pracy metodą projektu uczniów klasy  IIIa o profilu  humanistycznym pod kierunkiem nauczycielki historii Pani Barbary Kasińskiej i była ona skierowana do uczniów klas humanistycznych, dla których zagadnienia historyczne stanowią pasję. W czasie lekcji  uczniowie  omówili genezę i skutki powstania styczniowego w szerokim kontekście. Najważniejszy punkt spotkania dotyczył przebiegu i znaczenia bitwy opatowskiej dla historii naszego regionu i Polski. By przybliżyć tamte wydarzenia, uczennica klasy IIIa - Julia Serwinowska przedstawiła prezentację na temat przebiegu bitwy opatowskiej. Po zaprezentowaniu materiału faktograficznego, młodzież debatowała nad znaczeniem powstania narodowego i bitwy z dnia 21 lutego 1864 r. Lekcja służyła przybliżeniu wydarzeń sprzed wielu lat, które pokazały, jak trudna i ofiarna była droga Polski do niepodległości. Ożywiona i bardzo ciekawa dyskusja po zaprezentowaniu materiału faktograficznego przez uczniów z klasy IIIa  pozwala sądzić, że temat zainteresował słuchaczy. Zajęcia uświetniła muzyka i pieśni z okresu powstania styczniowego w wykonaniu uczniów z klasy IIIa.