Dzisiejszy świat oferuje wiele możliwości edukacyjnych, aby wspierać rozwój młodych ludzi. Jedną z takich możliwości jest współpraca szkoły z Centrum Leonardo da Vinci, instytucją, która objęła patronatem klasy I o profilu biologiczno-chemicznym. W ramach tej współpracy uczniowie opatowskiego BARTOSZA uczestniczyli w wycieczce edukacyjno-integracyjnej do Centrum Nauki Leonardo da Vinci w Podzamczu k. Chęcin, której celem była nauka przez doświadczenie i zabawę z wykorzystaniem interaktywnych eksponatów.

 

Uczniowie zaczęli pobyt w Centrum od zajęć warsztatowych prowadzonych przez pracownika tej placówki zatytułowanych „Zobacz co potrafi komórka”. Na podstawie obserwacji mikroskopowych młodzież poznawała właściwości i funkcje różnych komórek. Zajęcia były praktycznym uzupełnieniem teorii z  dziedziny cytologii. Po zajęciach przyszedł czas na zwiedzanie dwóch wystaw o charakterze multimedialno–mechatronicznym. Pierwsza z nich nosiła tytuł  „Człowiek – niezwykła maszyna” i prezentowała zagadnienia związane z budową i funkcjami życiowymi człowieka (oddychanie, bicie serca, reakcja na bodźce, utrzymanie postawy pionowej ciała oraz odżywianie). Uwzględniała również czynniki, które najczęściej zakłócają i powodują osłabienie ciała.

Wystawa miała na celu uświadomić zwiedzającym, jak złożony i wymagający jest organizm ludzki. Drugą zaś zatytułowano „Człowiek – trybik w machinie przyrody”. Przybliżyła młodzieży zagadnienia ekologiczno-przyrodnicze, pokazała jak prawidłowo funkcjonują ekosystemy i jak racjonalnie  gospodarować odpadami. Uczestnicy mogli również zobaczyć fizyczne modele odtworzone na podstawie projektów autorstwa Leonardo da Vinci. Pod nadzorem wychowawców uczniowie samodzielnie uczestniczyli w eksperymentach naukowych i sprawnościowych dotyczących czynności ludzkiego organizmu - oddychania, odżywiania, reagowanie na bodźce zewnętrzne. Dzięki interaktywnym eksponatom i stanowiskom (Harfa Świetlna, Lejek Grawitacyjny, Komnata Amnesa, Koło Chomika, Telegraf Akustyczny) zdobywanie wiedzy w Centrum Da Vinci to ciekawe doświadczenie, połączone  z zabawą. Po czasie wytężonej aktywności umysłowej przyszedł czas na relaks – seans filmowy w kinie Helios w Kielcach.

 Wyjazd dostarczył młodzieży nowych doświadczeń naukowych. Był także doskonałą formą integracji młodzieży ze sobą oraz wychowawcami - p. A.Kucharczyk i p. M.Stępień.