W duchu pokoju i radości gościliśmy w Bartoszu Jego Ekscelencję Biskupa Sandomierskiego – Krzysztofa Nitkiewicza, który odwiedził w dniu 24 maja 2023 r naszą szkołę w ramach wizytacji duszpasterskiej parafii bernardyńskiej, na terenie której znajduje się nasza placówka. Biskup spotkał się ze społecznością szkolną – z młodzieżą, nauczycielami i pracownikami szkoły. Wspólne rozmowy dotyczyły wartości, wokół których współczesny człowiek buduje swoją tożsamość oraz postaw kształtowanych na etapie nauki szkolnej, które są fundamentem całej dorosłości człowieka.

8 maja 2023 r. ogłoszono wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Płynąć pod prąd”, w którym uczennica Bartosza z klasy IV Bp, tegoroczna maturzystka, Anna Jarek, zajęła I miejsce w kraju. Ania przygotowała w ramach Konkursu pracę pt. ,,Lament duszy nad cierpiącym żołnierzem”. Celem konkursu "Płynąć pod prąd" jest ocalić od zapomnienia historie ludzi nieznanych, zapomnianych bohaterów. Dzięki temu konkursowi uczniowie mają możliwość i motywację do udokumentowania życia przodków, a także przyjrzenia się swoim wartościom.

Tymi słowami społeczność BARTOSZA pożegnała tegorocznych Maturzystów, którzy po 4 latach nauki, ukończyli szkołę i już niebawem przystąpią do egzaminu dojrzałości. Chociaż każdy rocznik maturzystów jest inny i niepowtarzalny, to jednak ten obecny jest szczególny. Tworzą go wyjątkowe osobowości, wzbogacone różnorodnymi talentami, uzdolnieniami i pasjami. To rocznik ludzi o wielkiej wrażliwości, ciekawości świata oraz otwartości na otaczającą rzeczywistość i ludzi. Dlatego tegoroczni Maturzyści zapisują swoją wyjątkowość na kolejnych kartach ponad 100-letniej historii szkoły sukcesami w konkursach, olimpiadach, turniejach, udziałem w wydarzeniach artystycznych, aktywnością w wolontariacie, zainteresowaniami społecznymi i wieloma innymi obszarami swojej pracy. Społeczność BARTOSZA doceniła tę niezwykłość osobowości, przyznając tytuł ZŁOTY ABSOLWENT Jakubowi Masternakowi i Maciejowi Pacholczakowi. Jednak w pamięci Maturzystów i Nauczycieli zapiszą się również codzienne, zwyczajne spotkania na lekcjach, rozmowy na przerwach, uśmiech spotkanej na korytarzu osoby, dźwięk i barwa jej głosu.

Z okazji 232 rocznicy ogłoszenia Konstytucji 3 Maja Życzymy wszystkim Polakom, aby byli dumni z przynależności do swojego narodu. Aby patriotyzm stał się powszechną zasadą, łączącą i wyróżniającą wszystkich obywateli naszego kraju. Niech troska o dobro i bezpieczeństwo naszej Ojczyzny ugasi wszelkie waśnie i spory,  a myśl o szczęśliwej przyszłości Polski niech nas mobilizuje do wysiłku i pracy dla przyszłych pokoleń.

Uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania konstytucji narodowej jedynie zawisł, długim doświadczeniem poznawszy zadawnione rządu naszego wady, wolni od hańbiącej obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą, egzystencję polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, którego los w nasze ręce jest powierzony, chcąc oraz na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnychi przyszłych pokoleń zasłużyć, dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic, z największą stałością ducha niniejszą Konstytucję uchwalamy” – tymi słowami preambuły rozpoczyna się Konstytucja 3 Maja i w taki właśnie sposób jej twórcy uzasadniali potrzebę natychmiastowych zmian w celu ratowania Ojczyzny.

Pod takim hasłem społeczność Bartosza włączyła się w obchody ogólnoświatowej  akcji „Na niebiesko dla autyzmu”, której celem jest wyrażenie solidarności z osobami z autyzmem i ich rodzinami. W ostatnich latach temat autyzmu był coraz częściej podejmowany w przestrzeni  publicznej, a od 2008r, kiedy to miesiąc  kwiecień został ustanowiony przez ONZ Światowym Miesiącem Wiedzy na Temat Autyzmu, każdego roku wszystkie państwa członkowskie tej organizacji włączają się w akcje propagujące zwiększenie świadomości dotyczącej tego zaburzenia.