Dnia 19 stycznia 2024r. przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego - Amelia Hołody oraz Gabriela Wilczak wraz z opiekunem SU panią Agnieszką Grad, uczestniczyły w spotkaniu dotyczącym głównych założeń programu „Stypendia dla studentów z województwa świętokrzyskiego I roku Politechniki Świętokrzyskiej finansowane z budżetu województwa świętokrzyskiego”. Inicjatywa ta została podjęta przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w celu promowania uczniów wybitnie zdolnych, motywowania ich do uzyskania jak najlepszych wyników w nauce, zapobieganie migracji młodych, utalentowanych ludzi i wspieranie ich kształcenia.

Miło nam poinformować, że nasi uczniowie Oliwia Kot (1A), Monika Mirowska (2E), Milena Pilecka (2E), Karolina Potocka (3B), Wiktoria Nowak (4A), Paulina Witczak (4A) oraz Alicja Kijanka (4B) uzyskali wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego „Forget-me-not”, zdobywając wyniki w przedziale od 88% do 95%.

W dniu 13.01.2024 r. w siedzibie UJK w Kielcach odbył się etap pisemny zawodów okręgowych Olimpiady Historycznej. W etapie tym uczestniczyło 67 uczniów szkół ponadpodstawowych województwa świętokrzyskiego, w tym uczennice naszej szkoły - Anna Machula z klasy IIIA i Natalia Wójcik z klasy IIE. Ania wybrała temat  z okresu średniowiecza, zgodnie z dziedziną, którą interesuje się pt „ Panowanie Andegawenów w Polsce”. Natalia zajęła się tematem z historii XX wieku, pisząc pracę na temat: Scharakteryzuj przemiany polityczne, społeczno- gospodarcze i kulturowe w Polsce w latach 90 - tych XX wieku. Tematy tego etapu olimpiady wymagały posiadania wiedzy ponad wymagania podstawy programowej szkoły ponadpodstawowej i wskazują na zainteresowania i pasje tą dyscypliną nauki.

Znamy już wyniki szkolnych zmagań młodzieży BARTOSZA w XXXIX Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, w której uczniowie klasy IIIC – Marcin Siwecki i Mateusz Wójcik uzyskali kwalifikacje do etapu okręgowego. Do eliminacji szkolnych w dniu 9 stycznia 2024r. przystąpiło 14 uczniów z klas o profilu biologiczno-chemicznym, którzy rozwiązywali test, obejmujący wiedzę interdyscyplinarną, dotyczącą ekologii, biologii, a nawet geografii i fizyki.

 2024 liceum braz

Dzielimy się radosną informacją, że opatowski „Bartosz” po raz kolejny znalazł się w gronie najlepszych liceów w Polsce w ogólnopolskim rankingu szkół średnich „Perspektyw”. W tym roku Liceum Ogólnokształcące im. Bartosza Głowackiego w Opatowie uzyskało Brązową Tarczę. To znaczący sukces w historii szkoły, bowiem potwierdza, że „Bartosz” to licząca się placówka oświatowa w regionie.

Z radością informujemy o uzyskaniu przez naszych uczniów – Klaudię Ścibisz z kl. 4C, Mateusza Wójcika i Marcina Siweckiego z kl. 3C – kwalifikacji do etapu okręgowego Olimpiady Biologicznej. Kwalifikacje te zostały przyznane na podstawie bardzo dobrych wyników testu wiedzy biologicznej oraz zatwierdzeniu przez Komitet Okręgowy OB przygotowanych przez uczniów prac badawczych.

Od 15 stycznia 2024 r. (poniedziałek) obowiązuje nowy plan lekcji.