Wybór szkoły średniej to pierwsza tak ważna decyzją, którą za kilka tygodni będą musieli podjąć przyszli absolwenci szkół podstawowych. Dla wielu z nich będzie to pierwszy krok na drodze do samodzielności i odpowiedzialności za własną naukę. I taką możliwość, pozwalającą na zgłębienie bogatej oferty edukacyjnej i zapoznanie się z profilami szkół ponadpodstawowych w powiecie opatowskim  mieli uczniowie szkół podstawowych, bowiem w dniu 15 marca 2024 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Bartosza Głowackiego w Opatowie odbyła się Giełda Szkół, która zostało zorganizowana przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty pod patronatem Starosty Opatowskiego.

Szkoły: Liceum Ogólnokształcące im. B. Głowackiego w Opatowie, Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie, Zespół Szkół Ogólnokształcących im. E. Szylki w Ożarowie, Zespół Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Ożarowie, Niepubliczne Technikum im. generała W. Andersa w Opatowie oraz instytucje: Hufiec Pracy w Sandomierzu, Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opatowie i Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach przygotowały stoiska z niezwykle bogatą ofertą edukacyjną, prezentując swoje kierunki kształcenia.

Giełda Szkół to nie tylko wystawy plakatów, broszur, ulotek, ale przede wszystkim możliwość bezpośrednich rozmów z przedstawicielami szkół i instytucji oraz obecnymi uczniami, którzy dzieląc się swoimi doświadczeniami, zachęcali do wyboru swojej szkoły.

Dla uczniów szkół podstawowych, stawiających pierwsze kroki w planowaniu swojej przyszłości Giełda Szkół to niezastąpione źródło informacji oraz inspiracji, to również możliwość zapoznania się z nowoczesnymi metodami nauczania oraz zasobami technicznymi dostępnymi w poszczególnych placówkach. Opatowski Bartosz w budynku którego odbywał się to wydarzenie, stawia przede na rozwój młodych ludzi, budowanie relacji, samodzielne myślenie, zastąpienie ocen cyfrowych informacją zwrotną, pracę w zespole, autonomię w działaniu.

Wybór szkoły średniej to ważna decyzja, mająca duży wpływ na rozwój osobisty i zawodowy ucznia. Dlatego uczestnictwo w takich wydarzeniach jest kluczowe dla dokonania świadomego wyboru oraz zapewnienia sobie jak najlepszej perspektywy rozwoju.

Giełda Szkół to także  przegląd oferty edukacyjnej, okazja do nawiązania nowych znajomości, wymiany doświadczeń, poszerzenia horyzontów. Dlatego też każdy uczestnik tego wydarzenia może być pewien, że opuszczając progi opatowskiego liceum będzie miał w ręku kluczowe informacje, które pozwolą mu podjąć najlepszą decyzję dotyczącą swojej przyszłości edukacyjnej.

Dziękujemy Dyrektorom, Nauczycielom a nade wszystko Uczniom szkół podstawowych z powiatu opatowskiego za udział w Giełdzie Szkół w Opatowie.

Zdjęcia: Kinga Chmielewska (2c), Adam Nalewaj (2a)