Wszystkie nasze marzenia mogą się spełnić, jeśli tylko będziemy mieli odwagę za nimi iść... (Walt Disney)

Te słowa stały się przesłaniem dla tegorocznych Maturzystów, którzy 29 kwietnia 2022r. wpisali w księgę historii szkoły swoją ostatnią obecność jako uczniowie. To dzień podziękowań i pożegnań, nie tylko ze swoimi Wychowawcami – Panią Agnieszką Grad – kl.IIIA, Panią Moniką Wosik – kl.IIIB, Panem Piotrem Kapturem – kl.IIIC, Panią Małgorzatą Kołodziej, Panem Jackiem Chebą – kl.IVT, koleżankami i kolegami,nauczycielami różnych przedmiotów, ale też z niezapomnianym okresem w życiu, który przygotowuje do dalszego spełniania swoich pasji, co zaznaczył o. Adrian w czasie mszy świętej sprawowanej w klasztorze oo. Bernardynów w Opatowie.

Zapraszamy Koleżanki i Kolegów, którzy w roku 1972 w Liceum Ogólnokształcącym im. Bartosza Głowackiego w Opatowie zdawali egzamin maturalny, do udziału w Jubileuszu 50-lecia matury, który odbędzie się 28 maja 2022 r.

Koszt uczestnictwa wynosi 180 zł.  Pieniądze proszę wpłacać na konto: 83 1240 2773 1111 0011 1327 1428

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 20 maja 2022 r.

Z wielką radością informujemy o tym, że Jakub Masternak- uczeń klasy 3Bp-zdobył tytuł Laureata 68 Olimpiady Chemicznej! Zawody finałowe odbyły się w dn. 25-26. III. 2022 r. w Wydziale Chemii Politechniki Warszawskiej. Brało w nich udział 85 uczestników. Jakub uplasował się na 18 miejscu w kraju. Tytuł laureata zwalnia Jakuba z egzaminu maturalnego z chemii i zapewnia 100% wynik oraz wstęp na wybrany kierunek studiów. Opiekunem merytorycznym Jakuba jest nauczyciel chemii pani Barbara Szczechura.

13.04.2022 w naszej szkole odbyło Misterium Męki Pańskiej. Jest to wieloletnia tradycja szkoły, którą pielęgnuje społeczność "Bartosza". Ojciec Adrian w swoim przemówieniu przybliżył tajemnice męki pańskiej i zachęcił do głębszych refleksji nad życiem właśnie przez pryzmat tej tajemnicy. Pani Małgorzata Grządziel - nauczyciel historii i opiekun grupy przygotowującej Misterium - opowiedziała o samym przebiegu Misterium oraz zwróciła uwagę na relacje występujące w naszym życiu, które są zdecydowanie za krótkie i za szybkie.

Z wielką radością, dumą i satysfakcją informujemy o bardzo wysokich wynikach naszych uczniów Technikum uzyskanych w egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe. A sesji zimowej nasza młodzież z Technikum Ekonomicznego przystąpiła do egzaminu AU.36 – prowadzenie rachunkowości, zaś młodzież z Technikum Informatycznego do egzaminu EE.09 - programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych.

Z radością informujemy o zdobyciu przez Przemysława Frańczaka z klasy III Cp kwalifikacji do etapu centralnego XXXVII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. W zawodach uczestniczyli uczniowie szkół średnich z województwa Świętokrzyskiego, W części pisemnej uczestnicy rozwiązywali test składający się z 50 pytań. Do etapu ustnego zakwalifikowało się 8 uczniów, którzy uzyskali powyżej 70% prawidłowych odpowiedzi w teście. W tym etapie olimpiady uczestnicy odpowiadając na zestaw 6 pytań wykazali się wiedzą znacznie wykraczającą poza podstawę programową. Zarówno test pisemny, jak i część ustna olimpijskich zmagań dotyczyły szeroko pojętej ekologii ekosystemów i biomów świata, ochrony środowiska z jej nowoczesnymi technologiami, ochrony przyrody, aktów prawnych, inżynierii genetycznej i fizjologii człowieka w aspekcie zdrowia i zrównoważonego rozwoju.

W dniu 4.04.2022 r. w rocznicę bitwy pod Racławicami, nasza Szkoła obchodziła uroczystość Dnia Patrona Szkoły – Bartosza Głowackiego, bohatera powstania kościuszkowskiego. Z tej okazji uczniowie klasy III cp oraz III bp przygotowali prezentacje na temat historii Szkoły oraz postaci Bartosza Głowackiego. Najlepsze prezentacje - Zuzanny Wiśniewskiej z klasy III cp i Marcina Niziałka z klasy III bp zostały przedstawione całej społeczności szkolnej, aby przybliżyć młodzieży historię Szkoły i osobę naszego patrona.  Ważnym elementem uroczystości był wykład Pani dr Longiny Ordon - dyrektor Opatowskiego Domu Kultury na temat: Bitwa racławicka, Bartosz Głowacki, historia, legenda, mit. Wykład Pani Ordon był przez naszych uczniów odebrany z dużym zainteresowaniem.