W dniu 1 grudnia 2021r. wolontariusze naszej szkoły podzielili się doświadczeniami ze swojej pracy na rzecz innych z młodszymi kolegami ze Szkoły Podstawowej w Lipniku. Spotkanie miało charakter warsztatów, podczas których dyskutowano o tym, jak być dobrym wolontariuszem, jaki jest charakter pracy wolontariuszy, czym jest kodeks etyczny wolontariuszy a także o znaczeniu pracy na rzecz innych. Była to również okazja do zastanowienia się nad potrzebami i możliwościami takiej pracy w środowisku lokalnym.

Ponadto uczestnicy spotkania brali udział w ćwiczeniach, podczas których wczuwali się w sytuację osób niepełnosprawnych, mając do wykonania zadnia, z którymi na co dzień mierzą się osoby z dysfunkcjami. Zadania, choć proste i zaczerpnięte z codzienności a utrudnione, przysporzyły znacznych trudności i przybliżyły problemy, z jakimi zmagają się osoby niepełnosprawne. Warto promować działania charytatywne we wszystkich możliwych środowiskach. Oprócz korzyści, jakie dają one osobom obdarowanym tj. wymierna pomoc czy duchowe wsparcie, są również darem z samego siebie, swojego czasu, pracy, zainteresowania.

Spotkanie odbyło się dzięki zaproszeniu Pani Agnieszki Kadeli ze Szkoły Podstawowej w Lipniku, udział wzięli uczniowie klas piątych, szóstych, siódmych i ósmych działający w szkolnym wolontariacie tej szkoły oraz młodzież Liceum Ogólnokształcącego im. B. Głowackiego w Opatowie: Wiktoria Faliszewska, Aleksandra Wasilewska, Igor Kadela wraz z opiekunami. Wymiana doświadczeń z młodszymi kolegami jest cennym doświadczeniem dla uczniów i świadczy o tym, że kolejne roczniki młodzieży odczuwają potrzebę aktywności na rzecz potrzebujących i kierują się w życiu wrażliwością.