26 listopada 2021r. w naszej szkole odbyła się kolejna – XIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Geograficznego Geo–Planeta. Konkurs przeprowadzony jest przy współpracy merytorycznej z Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej w Warszawie. W tym roku w konkursie wzięło udział 18 uczniów z klas  drugich i trzecich ( 2Bp i 3Bp) o profilu matematyczno-geograficznym oraz uczniowie kasy IV Technikum Ekonomicznego.

Celem konkursu jest szerzenie wśród młodzieży wiedzy z zakresu geografii, przyrody oraz miejsca i znaczenia Polski w świecie (zarówno w aspekcie gospodarczym, jak również  terytorialnym). Zadania ujęte w teście przygotowanym przez organizatora konkursu  obejmowały zagadnienia z geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej świata i Polski. Jak co roku były też pytania do załączonej mapy topograficznej. Uczestnicy mieli również w krótkiej formie opisowej  uzasadnić,  jaki region świata lub Polski chcieliby odwiedzić.

Dla uczniów był to sprawdzian umiejętności, a jednocześnie przyczynił się do popularyzacji i pogłębienia wiedzy z zakresu geografii regionu, Polski  i świata. Prace oceni Jury powołane przez patronów naukowych konkursu. Wyniki poznamy w marcu 2022r. Mamy nadzieję, że tak jak w ubiegłych latach, nasi uczniowie uzyskają wysokie wyniki i wyróżnienia.

 

Młodzież przygotowywała się do konkursu  pod opieką nauczycieli geografii p. Małgorzaty Kołodziej oraz Małgorzaty Stępień.