Z dumą informujemy, że w dniu 15 grudnia 2021r. miało miejsce oficjalne wręczenie dyplomów Stypendium Prezesa Rady Ministrów uczniom Bartosza. Stypendia otrzymali: Aleksandra Wójcik, Jakub Masternak i Damian Pawlicki.  Uczeń Technikum - Damian Pawlicki oraz Pani Dyrektor Małgorzata Szczepańska reprezentowali powiat opatowski na uroczystości zorganizowanej w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach, z udziałem Wojewody Świętokrzyskiego – Pana Zbigniewa Koniusza, Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty – Pana Kazimierza Mądzika i Wicekurator Oświaty – Panią Katarzyną Nowacką. W uroczystości wojewódzkiej uczestniczyli przedstawiciele stypendystów, gdyż z powodów epidemicznych ilość uczestników była ograniczona.

Pan Wojewoda składając gratulacje młodzieży podkreślił wielką wartość połączenia możliwości intelektualnych człowieka z jego siłą uczuć – serca. Natomiast uczniowie Aleksandra Wójcik oraz Jakub Masternak  wraz z Panią wicedyrektor Ewą Siwecką odbierali to wyróżnienie z rąk Starosty Opatowskiego Tomasza Stańka.  Stypendia są nagrodami pieniężnymi za wybitne osiągnięcia naukowe uczniów, za wysiłek twórczy związany z rozwijaniem swoich pasji a jednocześnie wsparciem dla dalszej edukacji.  Gratulujemy wyróżnionym uczniom i jesteśmy dumni z imponujących osiągnięć młodzieży z opatowskiego „Bartosza”. Poniżej prezentujemy sylwetki wyróżnionych uczniów.

Damian Pawlicki - jest uczniem IV klasy Technikum o profilu ekonomicznym. Interesuje się ekonomią, poznawanie zagadnień z tej dziedziny sprawia mu radość i to właśnie z tą dyscypliną nauki wiąże swoją przyszłość. Zdaniem Damiana, nauki ekonomiczne otwierają bardzo duże możliwości zawodowe przed młodym człowiekiem, a dokładniej rzecz ujmując, dzięki zdobytej wiedzy można realizować wiele ciekawych zawodów, w równie ciekawych miejscach. W ciągu czterech lat nauki osiągał sukcesy w wielu konkursach i olimpiadach na szczeblu centralnym i wojewódzkim:

 Konkurs Poznaj Swoje Prawa w Pracy  - udział w  finale centralnym oraz wyróżnienie w etapie regionalnym;

 Konkurs wiedzy o ekonomii i przedsiębiorczości, realizowany w ramach Świętokrzyskich Mistrzostw Ekonomicznych - I miejsce w województwie, otrzymanie tytułu Świętokrzyskiego Mistrza Ekonomii;

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej – udział w etapie okręgowym.

Olimpiada o ubezpieczeniach społecznych ,,Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych’’ – udział w etapie wojewódzkim.

Aleksandra Wójcik  - jest uczennicą klasy 3A Liceum Ogólnokształcącego im. B. Głowackiego o profilu językowym. Interesuje się naukami humanistycznymi. Chętnie  bierze  udział w konkursach, zwłaszcza polonistycznych, osiągając sukcesy np. wyróżnienie w konkursie "Fraszka". Swoją humanistyczną pasję realizuje  także poprzez pisanie artykułów do szkolnej gazetki "Bartek News". W roku szkolnym 2020/2021 uzyskała  najwyższą średnią ocen wśród uczniów Bartosza.

 Jakub Masternak - jest uczniem klasy 3Bp o profilu politechnicznym Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego. Interesuje się przede wszystkim chemią, która zafascynowała go na początku nauki w liceum i z którą wiąże swoją przyszłość. W obszarze jego zainteresowań są także: matematyka, informatyka, fizyka oraz nauki przyrodnicze. Chętnie bierze udział w konkursach, w których odnosi sukcesy na szczeblu centralnym:

Konkurs Gry Eksperymentalne Edukacyjne Komputerowe – finał centralny;

Konkurs na zaprojektowanie bazy na Księżycu – I miejscu w Polsce;

Konkurs chemiczny Multitest – II miejsce w Polsce:

LXVII Olimpiada Chemiczna – etap okręgowy;

Konkurs Chemiczny Olimpus – VI miejsce w Polsce;

Konkurs Matematyczny Olimpus – VII miejsce w Polsce.