W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku ukonstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego (WRON) i wprowadziła na mocy dekretu Rady Państwa stan wojenny na terenie całego kraju. Władze komunistyczne jeszcze 12 grudnia przed północą rozpoczęły zatrzymywanie działaczy opozycji i "Solidarności". W ciągu kilku dni w 49 ośrodkach internowania umieszczono około 5 tys. osób. W ogromnej operacji policyjno-wojskowej użyto w sumie 70 tys. żołnierzy, 30 tys. milicjantów, 1750 czołgów, 1900 wozów bojowych i 9 tys. samochodów. Wprowadzono wiele obostrzeń, które ograniczyły wolność Polaków.

Przygotowania do wprowadzenia stanu wojennego trwały ponad rok i były prowadzone ze szczególną starannością. Kontrolował je m.in. naczelny dowódca wojsk Układu Warszawskiego marszałek Wiktor Kulikow oraz ludzie z jego sztabu. Przez 40 lat toczy się dyskusja w społeczeństwie polskim dotycząca decyzji Wojciecha Jaruzelskiego odnośnie wprowadzenia stanu wojennego.

W Naszej Szkole na lekcjach historii uczniowie będą podejmowali dyskusję na temat wprowadzenia stanu wojennego. Czy Jaruzelski wybrał "lepsze zło"?. Czy jego decyzja uchroniła nas przed inwazją sowiecką? Czy w ten sposób rozbił i unieszkodliwił opozycję?