Miło nam poinformować, że Nikola Bukała - uczennica klasy II Ap otrzymała 12 wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie na prezentację multimedialną "Chrzest Polski". Konkurs polegał na stworzeniu prezentacji multimedialnej, która przybliżyła by temat Chrztu Polski. Spośród 912 prac nagrodzono 45.

Nikola przygotowała prezentację pod opieką nauczyciela historii Pani Małgorzaty Grządziel. Gratulujemy!

Poniżej zamieszczamy link do obejrzenia prezentacji.

https://youtu.be/WhwBhV3kNpI

Miło nam poinformować wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli, że w Opatowie powstało nowe miejsce, w którym można skorzystać z porad psychologicznych i psychoterapeutycznych. Jest to Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży – Bliżej, który mieści się przy ulicy Szerokiej nr 8. Pracownicy Ośrodka udzielają bezpłatnej pomocy dzieciom i młodzieży mającym trudności:

  • w kontaktach społecznych, rówieśniczych
  • doświadczających sytuacji kryzysowych
  • doświadczających zaburzeń lękowych, depresyjnych
  • cierpiących z powodu zaburzeń odżywiania
  • będących ofiarami przemocy psychicznej, fizycznej, seksualnej

W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Powiatu Opatowskiego na lata 2021 – 2030, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety, która jest ważną częścią konsultacji społecznych. Zamieszczone w niej pytania mają kluczowe znaczenie dla określenia, jakie kierunki powinien przyjąć Powiat Opatowski dla rozwoju na najbliższe lata (2021-2030).

Państwa opinia i wiedza są niezwykle istotne w procesie formułowania użytecznych i trafnych wniosków z przeprowadzonej na bazie ankiety analizy. Zapewniamy, że ankieta jest całkowicie anonimowa, a uzyskane dane będą służyły wyłącznie na potrzeby opracowania Strategii.

Czy można przedstawić 100 letnią historię Szkoły na jednej kartce papieru? Czy można rozbudzić ciekawość za pomocą 2 tyś znaków?

W jakiej formie przelać na papier dorobek i osiągnięcia nauczycieli, uczniów, wychowanków Naszego Liceum?

Miło nam poinformować, o tym, że Wiktoria Faliszewska i Nikola Bukała uczennice klasy 2Ap awansowały do finału Olimpiady Wiedzy o Prawach Ucznia, który odbędzie się 9 marca w Poznaniu. Obie uczennice pracują pod kierunkiem pani Małgorzaty Grządziel. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

W dniu 22 stycznia 2021 r w Kielcach odbył się  etap okręgowy Olimpiady Historycznej, w którym  brało udział 56 uczestników. Wśród nich znalazł się Oskar Żerdecki z klasy IIa. Zakres materiału obejmował wiadomości z historii powszechnej i historii Polski od starożytności do 1989 roku. W drugim etapie dodatkowo uczestniczy odpowiadali na pytania z wybranych lektur i swojej dziedziny. Oskar wybrał średniowiecze. Z wypowiedzi ustnej otrzymał 45 punktów  (czyli 4+) i  uzyskał 12 lokatę.

Zapraszamy uczniów klas ponadpodstawowych do Udziału w konkursie historycznym  "Polskie serce pękło. Katyń 1940".

Tegoroczny konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach:

  • plastycznej - stworzenie projektu plakatu na temat związany ze Zbrodnią Katyńską,
  • literackiej - przygotowanie pracy pisemnej na temat „Współczesny wymiar kłamstwa katyńskiego”,
  • tekst piosenki - przygotowanie tekstu piosenki poświęconej Zbrodni Katyńskiej.