Egzamin maturalny w sesji 2024 okazał się wyjątkowym sukcesem dla Maturzystów BARTOSZA, bowiem uzyskane wyniki pozwoliły na uplasowanie się szkoły wśród najlepszych liceów w województwie świętokrzyskim. Obecne wyniki to suma wysiłku i starań 101 absolwentów szkoły, którzy przystąpili do egzaminów maturalnych, wybierając poza przedmiotami obowiązkowymi, rozszerzenia z: języka polskiego, języka angielskiego, matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii, wos i informatyki. Ze wszystkich obowiązkowych i wybranych przez Maturzystów przedmiotów wyniki szkolne są wyższe od wyników w województwie świętokrzyskim i wyników krajowych. Z przedmiotów obowiązkowych – język polski, język angielski, matematyka, średni wynik naszej szkoły wynosi 79,33%.

Różnice na korzyść naszych Maturzystów z przedmiotów rozszerzonych są znaczne i wynoszą od kilku do kilkudziesięciu punktów procentowych wobec wyników krajowych. To ogromne osiągnięcie naszej Młodzieży i Nauczycieli, którzy wspólnie pracowali przez 4 lata na taki wynik, poszukując i stosując takie metody nauki i pracy, aby każdy uczeń mógł osiągnąć sukces na miarę swoich możliwości. Zaznaczyć również należy, że nasza szkoła ma charakter środowiskowy, uczęszczają do niej uczniowie o różnym potencjale i możliwościach. Dzięki nowoczesnej organizacji procesu uczenia się, w który zaangażowani są Uczniowie i Nauczyciele,  wsparciu Wychowawców i współpracy z Rodzicami, wszyscy mogą czuć się dzisiaj dumni i cieszyć z uzyskanych wyników.

Nasi Maturzyści pokazali, że postawili na swój własny rozwój. Dzięki temu uczelnie w całej Polsce czekają na Nich, oferując miejsce na atrakcyjnych, wybranych przez naszą Młodzież kierunkach studiów. Nasi Maturzyści będą więc realizować swoje aspiracje, pasje zapoczątkowane w BARTOSZU. Jesteśmy przekonani, że są gotowi do ich realizacji swoich marzeń, bowiem od początku pobytu w szkole kierowali się mottem: TU DORASTAMY DO MARZEŃ…

Naszym Maturzystom gratulujemy sukcesu, dziękujemy Nauczycielom i Wychowawcom za wspólną drogę przez najpiękniejsze lata młodzieńcze z naszymi Uczniami. Gratulujemy też Rodzicom sukcesu swoich Dzieci i dziękujemy za powierzenie Ich edukacji naszej szkole.