Uczniowie kl. IIIC – Mateusz Wójcik i Marcin Siwecki to pasjonaci nauk przyrodniczych, dla których nauka w klasie biologiczno-chemicznej to świadomie wybrana droga odkrywania świata natury i praw nią rządzących. Nasi Uczniowie potwierdzili swoje zainteresowania biologiczne udziałem w XXXIX Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej i kwalifikacją do etapu centralnego, który odbył się w dn. 7-9 czerwca 2024r. w Jedlni-Letnisku.

 

W zmaganiach olimpijskich na etapie centralnym Marcin uzyskał bardzo wysoki wynik, najwyższy w grupie 7 uczestników reprezentujących województwo świętokrzyskie, mieszczący się w przedziale 70-90%, co zgodnie z regulaminem olimpiady, zapewniło mu tytuł finalisty i możliwość przyjęcia na różne kierunki studiów biologicznych poza rekrutacją ogólną.

Wynik Mateusza też był bardzo wysoki i potwierdził, że nasi uczniowie prezentują wiedzę biologiczną na najwyższym poziomie i mogą konkurować z młodzieżą z polskich szkół zajmujących najwyższe miejsca w rankingach i osiągać sukcesy w skali ogólnopolskiej. To bowiem wyjątkowa olimpiada, której charakter jest interdyscyplinarny. Wymaga wykorzystania wiedzy biologicznej, geograficznej, chemicznej i fizycznej oraz znajomości przepisów prawa dotyczących ochrony środowiska.

Nasi Uczniowie - Mateusz i Marcin rozwijają swoje zainteresowania biologiczne we współpracy z wychowawczynią –panią Ewą Basak, która towarzyszyła im na każdym etapie przygotowań do olimpiady oraz wspierała ich swoją obecnością w etapie centralnym. Dziękujemy za tę współpracę i gratulujemy najwyższych osiągnięć.