Olimpiada Wiedzy Ekologicznej o wielu lat cieszy się dużą popularnością wśród młodzieży Bartosza. Celem Olimpiady jest kształtowanie świadomości ekologicznej, właściwych postaw wobec środowiska przyrodniczego oraz popularyzacja problematyki w aspekcie skutecznego przeciwdziałania zanieczyszczeniu i degradacji środowiska przyrodniczego. Do eliminacji szkolnych przystąpiło 13 uczniów z klas: Icp, IIc ,IIcp i IIIc, którzy rozwiązywali zdalnie test  składający się z 50 zadań. Niezbędnym warunkiem aby zakwalifikować się do etapu okręgowego XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej było uzyskanie minimum 80% poprawnych odpowiedzi w teście. Do eliminacji okręgowych zakwalifikował się uczeń klasy IIIc Igor Adamski, który uzyskał 90% poprawnych odpowiedzi.

Nie ma szkoły idealnej dla wszystkich. Ale możemy a nawet powinniśmy do takiego ideału dążyć…” to słowa pani dr. hab. Barbary Marcinkowskiej, wskazujące na potrzebę nieustannych starań szkoły o zapewnienie jak najlepszych możliwości edukacyjnych młodzieży.

Ta idea realizowana jest w Liceum Ogólnokształcącym im. Bartosza Głowackiego w Opatowie, bowiem młodzież otoczona jest tu staranną opieką pedagogiczną, co zostało uhonorowane uzyskaniem 1 miejsca w Powiecie Opatowskim, 14 miejsca w województwie i 506 lokaty w kraju w Rankingu Szkół Średnich przeprowadzonym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy. Takie miejsce zapewnia szkole prawo do używania w roku 2021 i w latach następnych tytułu „Brązowej” tarczy Szkoły, co świadczy o przynależności do najlepszych placówek w Polsce oraz wysokiej ocenie pracy szkoły.

Znajomość języków obcych we współczesnym świecie jest umiejętnością kluczową w planowaniu dalszej edukacji i kariery zawodowej. Nie bez powodu mówi się, że języki obce są „oknem na świat”. W „Bartoszu” wielu uczniów rozwija swoje zainteresowania językowe angażując się w różne przedsięwzięcia i biorąc udział w konkursach. Jednym z nich jest Janek Lis, uczeń klasy 3B, który dwukrotnie został zakwalifikowany przez Komitet Główny Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego do etapu okręgowego. Tegoroczne eliminacje odbyły się 18 stycznia. Dla Janka języki angielski i niemiecki to prawdziwa pasja poznawania mowy Szekspira i Goethego.

Okres ferii nie dla wszystkich był czasem odpoczynku od zajęć i obowiązków szkolnych, albowiem uczniowie Bartosza odbywali zajęcia praktyczne z robotyki. Dzięki nim uczniowie rozwijali swoją kreatywność, zdolności manualne i umiejętności techniczne. Zajęcia polegały na konstruowaniu, budowie, programowaniu i wprawianiu w ruch robotów. Młodzież zdobywała wiedzę z zakresu kodowania i programowania, które zmuszają do analizy wymaganych od urządzenia czynności, szczegółowego planowania, logicznego przemyślenia tak, aby przy planowaniu nie pominąć żadnych czynności  i ustawić je w odpowiedniej kolejności. Programowanie uczy też rozwiązywania problemów i wyciągania wniosków.

Matematyka od czasów starożytnych uznawana jest za królową nauk. Jako dyscyplina wiedzy uznawana jest za trudną. Niektórzy nawet twierdzą, że matematyki nie można się nauczyć. Matematykiem trzeba się urodzić. Jednak współczesny poziom wiedzy matematycznej wyraźnie wskazuje, że na sukces matematyczny składa się nie tylko wrodzona zdolność, ale również wielki wysiłek ucznia twórczego, pracującego pod kierunkiem nauczyciela - przewodnika i inspiratora aktywności matematycznej.

Takim urodzonym matematykiem, który podjął się trudnych wyzwań matematycznych wyznaczanych przez nauczyciela tego przedmiotu, okazał się Igor Swat, uczeń kl. IIIB, który ucząc się pod kierunkiem pani Anny Nowak, został zakwalifikowany do II etapu LXXII Olimpiady Matematycznej, II etapu XIV Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH”, III finałowego etapu IV Jagiellońskiego Turnieju Matematycznego.

Chemia to nauka usytuowana pomiędzy dyscyplinami przyrodniczymi i ścisłymi. Uznawana jest  za trudną. Jednak w opatowskim Bartoszu ma swych pasjonatów. Jednym z nich jest Jakub Masternak, uczeń klasy II Bp, który uzyskał kwalifikację Komitetu Głównego LXVII Ogólnopolskiej Olimpiady Chemicznej do II etapu tej olimpiady. Dla Jakuba Masternaka nauka chemii to pasja, twórcza ciekawość, która pozwala mu na odkrywanie tajemnic świata.

Powiat Opatowski zwraca się z uprzejmą prośbą skierowaną do mieszkańców powiatu opatowskiego do uczestnictwa w badaniach społecznych realizowanych przez Partnerstwo Ziemia Opatowska w ramach projektu Centrum Wsparcia Doradczego oraz o zachęcenie mieszkańców na terenie powiatu opatowskiego do wzięcia udziału w badaniu ankietowym. Badanie jest anonimowe, a jego wyniki pozwolą lepiej przygotować działania napędzające rozwój Ziemi Opatowskiej.

Badanie trwa od 29 grudnia do 22 stycznia 2021 roku.

Ankieta dostępna pod linkiem  https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vtz0j4jdv7pzj7m3s2742vva