Po raz czwarty zarząd województwa świętokrzyskiego przyznał stypendia dla najzdolniejszej młodzieży z terenu województwa świętokrzyskiego. W tym gronie znalazła się czwórka uczniów naszego liceum: Agnieszka Kapusta, Jakub Kwiatek i Kacper Wilczak z klasy IC Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego oraz Damian Pawlicki z klasy II Technikum Ekonomicznego. Nasi uczniowie znaleźli się w gronie 210 uczniów ze szkół średnich wyróżnionych przez Urząd Marszałkowski w Kielcach.

Wspólne działania na rzecz obronności państwa i wychowania patriotycznego młodzieży oraz  integracja środowiska żołnierskiego i społeczności szkolnej to główne założenia porozumienia zawartego 14 maja 2020 roku między Liceum Ogólnokształcącym im. Bartosza Głowackiego w Opatowie i Jednostką Wojskową 3533 w Sandomierzu. W imieniu LO dokument podpisała Pani dyrektor Małgorzata Szczepańska, Jednostkę Wojskową Nr 3533 reprezentował jej dowódca ppłk Paweł Czajkowski.

Z wielka dumą informujemy, że uczniowie naszego Liceum uzyskali tytuł finalisty IV edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności. Wielkie gratulacje dla Mariusza Stadryniaka, Marcina Wróblewskiego (klasa IIIa) i Michała Kuczyńskiego (klasa IIa) oraz ich opiekuna Pana Piotra Kaptura.

Przypominamy, że w zakładce działalność opiekuńcza – pomoc psychologiczno pedagogiczna zamieszczone są dane do kontaktu z pedagogiem szklonym. Znajdą tam Państwo również numery telefonów uruchomione przez Zespół Poradni Psychologiczno Pedagogicznych w Opatowie, pod którymi dyżurują psychologowie mogący udzielić  wsparcia.

2 marca młodzież z kilku klas pierwszych próbowała swoich sił w Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym i Chemicznym Galileo. Te konkursy, przygotowywane przez Centrum Edukacji Szkolnej, są uwzględniane przez Kuratoria Oświaty w wykazach zawodów wiedzy, a laureaci otrzymują punkty rekrutacyjne za dodatkowe osiągnięcia. Z języka polskiego test składał się z 26 pytań dotyczących czytanego tekstu, wiedzy o epokach oraz języka. Podobnie z chemii miał on formę testu. Zakres tematyczny obejmował treści nauczania przewidziane dla szkoły średniej.

Drodzy maturzyści,

prosimy o przekazywanie kluczy do szafek szkolnych według poniższego harmonogramu:

  • klasa 3a - od 5 maja do 8 maja (włącznie)
  • klasa 3b - od 11 maja do 15 maja (włącznie)
  • klasa 3c - od 18 maja do 22 maja (włącznie)
  • klasa 3d - od 25 maja do 29 maja (włącznie)

Kluczki prosimy przekazywać na portiernię szkoły.