Zapraszamy Koleżanki i Kolegów, którzy w roku 1972 w Liceum Ogólnokształcącym im. Bartosza Głowackiego w Opatowie zdawali egzamin maturalny, do udziału w Jubileuszu 50-lecia matury, który odbędzie się 28 maja 2022 r.

Koszt uczestnictwa wynosi 180 zł.  Pieniądze proszę wpłacać na konto: 83 1240 2773 1111 0011 1327 1428

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 20 maja 2022 r.

 

Organizatorami zjazdu są: Krzysztof Adamski  (tel. kontaktowy: 609 201 131),  Małgorzata Morawska z domu Kucharska (tel. kontaktowy: 503 737 810), Jerzy Różalski (tel. kontaktowy: 665 753 300)

W programie przewidujemy:

1000 – Spotkanie w budynku Liceum

1100 – Msza św. w klasztorze OO. Bernardynów

1230 – Spotkanie w szkole z Dyrekcją oraz zwiedzanie szkoły

1500 – Biesiada uczestników w restauracji „Zamiejska”