22 kwietnia 2021 r. odbył się etap regionalny Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Pracy i BHP dla uczniów szkół ponadpodstawowych: „Poznaj swoje prawa w pracy”. Konkurs przeprowadzono w ramach programu edukacyjnego Państwowej Inspekcji Pracy „Kultura bezpieczeństwa”. Celem konkursu było popularyzowanie wśród uczniów szkół ponadpodstawowych wiedzy dotyczącej przepisów prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej.

Pierwsze miejsce w Polsce podczas finału I Olimpiady Wiedzy o Prawach Ucznia - to ogromny sukces Wiktorii Faliszewskiej - uczennicy kl. IIAp, która 16 kwietnia wygrała tę Olimpiadę, natomiast Nikola Bukała, również uczennica kl. IIAp uzyskała tytuł finalisty. W zmaganiach finałowych dotyczących praw ucznia uczestnicy Olimpiady zmagali się z pytaniami teoretycznymi i kazusowymi, co przyniosło naszym uczennicom piękny wynik, który cieszy, bowiem to pierwsza edycja takich zawodów. Wynik ten świadczy również o tym, że prawa ucznia są bardzo dobrze znane w naszej społeczności szkolnej.

W bieżącym roku szkolnym 28 uczniów z klas pierwszych, drugich i trzecich wzięło udział w dwóch edycjach Ogólnopolskiego Konkursu Geograficznego: „Geoplaneta” i „Geoplaneta Plus”. Najwyższe wyniki spośród uczestników uzyskały uczennice z klasy 3a oraz 3b. W konkursie Geoplaneta Plus największą liczbę punktów zdobyła Karolina Stańczak z kl 3a, uzyskując wyróżnienie. W drugiej edycji najlepsza w szkole okazała się Małgosia Maciąg z kl 3b. Małgosia również zdobyła wyróżnienie. Konkurs przeprowadzony jest przy współpracy merytorycznej z Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej w Warszawie.

Wysokie wyniki w nauce, mierzone średnią ocen z trzech przedmiotów, w zależności od profilu oraz wysoka średnia z języków obcych i wszystkich przedmiotów obowiązkowych, zadecydowały o uzyskaniu przez 5 licealistów Bartosza i 5 uczniów Technikum stypendiów w ramach V edycji Świętokrzyskiego Programu Stypendialnego. Są to uczniowie: Agnieszka Kapusta, Klaudia Kosik, Wiktoria Kosik, Zuzanna Mruk, Kacper Wilczak, Natalia Bilska, Natalia Wąs, Amelia Wosik, Julita Zimnicka oraz Damian Pawlicki.

Miło nam poinformować, iż pięcioro naszych uczniów biorących udział w tegorocznej XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego „Fraszka” zostało wyróżnionych. Są to: Karolina Markiewicz, Aleksandra Wójcik, Weronika Beraś z kl. IIa, Katarzyna Cybula z kl. Ib oraz Aleksandra Dąbrowska z kl. IIa. Celem Konkursu jest szerzenie wśród młodzieży wiedzy z zakresu języka polskiego, propagowanie polskiej i zagranicznej literatury, aktywizacja miłośników języka polskiego poprzez prezentowanie i honorowanie ich dokonań.

Miło nam poinformować, że uczeń klasy IIIc o profilu medycznym Igor Adamski zakwalifikował się do etapu centralnego 50 edycji Olimpiady Biologicznej. Eliminacje okręgowe odbyły się 27 lutego i polegały na rozwiązaniu testu składającego się z 50 zadań dotyczących ponadprogramowej wiedzy biologicznej, na którego rozwiązanie uczestnicy mieli 150 minut. Z pośród 612 uczniów z całego kraju do etapu centralnego zakwalifikowano 76 uczestników, którzy zdobyli 40 lub więcej punktów (co najmniej 80%).

Miło nam poinformować, że Nikola Bukała - uczennica klasy II Ap otrzymała 12 wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie na prezentację multimedialną "Chrzest Polski". Konkurs polegał na stworzeniu prezentacji multimedialnej, która przybliżyła by temat Chrztu Polski. Spośród 912 prac nagrodzono 45.

Nikola przygotowała prezentację pod opieką nauczyciela historii Pani Małgorzaty Grządziel. Gratulujemy!

Poniżej zamieszczamy link do obejrzenia prezentacji.

https://youtu.be/WhwBhV3kNpI