W ubiegłym tygodniu został rozstrzygnięty Konkurs Historyczno-Literacki „II wojna światowa i czasy powojenne we wspomnieniach”. Niezmiernie cieszy społeczność naszej szkoły fakt, iż uczennica klasy II BP, Alicja Barwińska otrzymała I wyróżnienie w kategorii szkół ponadpodstawowych za pracę "Lalka mojej babci". Opowiadanie przedstawia ciekawą historię. Najlepiej jednak, aby przytoczyć w tym miejscu wypowiedź Alicji, która przesyłając pracę na Konkurs napisała uzasadnienie doboru tematu.

„Nazywam się Alicja Barwińska, mam 16 lat, jestem uczennicą II klasy po podstawówce Liceum Ogólnokształcącego im Bartosza Głowackiego w Opatowie. W Iwaniskach mieszkam od urodzenia nie tylko, ja ale także moja mama, moja babcia i moja prababcia.

GEEK to Gry Eksperymentalne Edukacyjne Komputerowe, których uczestnicy łączą pasje informatyczne z nauką różnych przedmiotów. W tej nowej dyscyplinie uczniowie Bartosza okazali się najlepsi, bowiem 2 zespoły reprezentujące Liceum Ogólnokształcące im. Bartosza Głowackiego – zespół Yerbagersi w składzie: Jakub Masternak i Maciej Pacholczak z implementacją gry „Zakodowana wiadomość” oraz zespół Dino Rihno w składzie: Bartosz Guzal, Piotr Dąbrowski, Szymon Rybak i Kacper Maziarz ze scenariuszem gry „M4X i niezapomniana przygoda” – zajęły pierwsze miejsce w etapie wojewódzkim, kwalifikując się do etapu centralnego Ogólnopolskiego Konkursu GEEK.

50 Olimpiada Biologiczna to już historia, która zapisze się na stale w sukcesy uczniów olimpiad przedmiotowych opatowskiego „Bartosza”. Etap eliminacji centralnych 50 Olimpiady Biologicznej odbył się w dniach 24-25 kwietnia w formie zdalnej i uczestniczył w nich uczeń klasy IIIc o profilu medycznym Igor Adamski. Zawody III stopnia składają się z trzech części: egzaminu praktycznego, egzaminu pisemnego, ustnego i są przeprowadzane przez  Komitet Główny Olimpiady Biologicznej w Warszawie.

22 kwietnia 2021 r. odbył się etap regionalny Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Pracy i BHP dla uczniów szkół ponadpodstawowych: „Poznaj swoje prawa w pracy”. Konkurs przeprowadzono w ramach programu edukacyjnego Państwowej Inspekcji Pracy „Kultura bezpieczeństwa”. Celem konkursu było popularyzowanie wśród uczniów szkół ponadpodstawowych wiedzy dotyczącej przepisów prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej.

W bieżącym roku szkolnym 28 uczniów z klas pierwszych, drugich i trzecich wzięło udział w dwóch edycjach Ogólnopolskiego Konkursu Geograficznego: „Geoplaneta” i „Geoplaneta Plus”. Najwyższe wyniki spośród uczestników uzyskały uczennice z klasy 3a oraz 3b. W konkursie Geoplaneta Plus największą liczbę punktów zdobyła Karolina Stańczak z kl 3a, uzyskując wyróżnienie. W drugiej edycji najlepsza w szkole okazała się Małgosia Maciąg z kl 3b. Małgosia również zdobyła wyróżnienie. Konkurs przeprowadzony jest przy współpracy merytorycznej z Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej w Warszawie.

Pierwsze miejsce w Polsce podczas finału I Olimpiady Wiedzy o Prawach Ucznia - to ogromny sukces Wiktorii Faliszewskiej - uczennicy kl. IIAp, która 16 kwietnia wygrała tę Olimpiadę, natomiast Nikola Bukała, również uczennica kl. IIAp uzyskała tytuł finalisty. W zmaganiach finałowych dotyczących praw ucznia uczestnicy Olimpiady zmagali się z pytaniami teoretycznymi i kazusowymi, co przyniosło naszym uczennicom piękny wynik, który cieszy, bowiem to pierwsza edycja takich zawodów. Wynik ten świadczy również o tym, że prawa ucznia są bardzo dobrze znane w naszej społeczności szkolnej.

Wysokie wyniki w nauce, mierzone średnią ocen z trzech przedmiotów, w zależności od profilu oraz wysoka średnia z języków obcych i wszystkich przedmiotów obowiązkowych, zadecydowały o uzyskaniu przez 5 licealistów Bartosza i 5 uczniów Technikum stypendiów w ramach V edycji Świętokrzyskiego Programu Stypendialnego. Są to uczniowie: Agnieszka Kapusta, Klaudia Kosik, Wiktoria Kosik, Zuzanna Mruk, Kacper Wilczak, Natalia Bilska, Natalia Wąs, Amelia Wosik, Julita Zimnicka oraz Damian Pawlicki.