Przemysław Frańczak, uczeń klasy III Cp o profilu medycznym uzyskał tytuł finalisty 37 Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Eliminacje centralne odbyły się 4 czerwca 2022 r. na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W finale olimpiady uczestniczyło 112 uczniów szkół średnich z całego kraju. Celem Olimpiady jest kształtowanie świadomości ekologicznej, właściwych postaw wobec środowiska przyrodniczego oraz popularyzacja problematyki w aspekcie skutecznego przeciwdziałania zanieczyszczeniu i degradacji środowiska przyrodniczego.

Uzyskanie tytułu Finalisty Olimpiady Wiedzy Ekologicznej daje możliwość wstępu bez postępowania rekrutacyjnego na 64 uczelnie w Polsce, na kierunki związane z naukami przyrodniczymi: biologią, ochroną środowiska, biotechnologią i kierunkami medycznymi. Cieszymy się bardzo z sukcesu Przemka, gdyż był on poparty wielomiesięczną pracą, determinacją i pasją do nauk przyrodniczych. Świadczy również o tradycji dotyczącej zaangażowania uczniów w naukę i wysokim poziomie edukacji przyrodniczej w naszym Bartoszu.

Gratulujemy sukcesu, jest on tym bardziej znaczący, że Przemek jest uczniem klasy III. Liczymy na to, ze klasa IV przyniesie kolejne sukcesy.

Opiekunem merytorycznym Przemka Frańczaka jest nauczyciel biologii Pani Ewa Basak.