Maturzyści z Bartosza poznali już swoje wyniki. Są one zadawalające, bowiem z większości przedmiotów uzyskali średnie wyniki powyżej średnich w województwie świętokrzyskim. Najwyższe wyniki odnotowano z chemii i biologii, z tych przedmiotów Maturzyści Bartosza wyprzedzili innych o kilkanaście punktów procentowych. Jesteśmy dumni z naszych Maturzystów, bowiem wszyscy uzyskali wyniki na miarę swoich możliwości, pracując przez 4 lata w trudnych warunkach pandemicznych i popandemicznych. Uczestniczyli również w projekcie „Matematyka bez poprawki”, co przyniosło pozytywne rezultaty.

MARCIN SIWECKI podczas finału XXXVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej uzyskał tytuł finalisty. To bardzo znaczące osiągnięcie dla ucznia klasy II, który jest dopiero w połowie edukacji licealnej. Marcin uzyskał bardzo wysoki wynik, mieszczący się w przedziale 70-90%, co według regulaminu olimpiady zapewnia Mu uzyskanie tytułu finalisty i przyjęcie na różne kierunki studiów biologiczno-przyrodniczych i medycznych poza rekrutacją ogólną.  Sukces ten potwierdza, że nauki biologiczne są realizowane w Bartoszu z wielką pasją i podkreśleniem interdyscyplinarności, bowiem ekologia łączy zagadnienia geograficzne, biologiczne, chemiczne i fizyczne.

Tegoroczni maturzyści – Maciej Pacholczak i Jakub Masternak  - po raz kolejny potwierdzili swoje fascynacje przedmiotami ścisłymi uczestnicząc w finale X edycji Konkursu „Poszukiwanie Talentów” organizowanego przez Polskie Towarzystwo Fizyczne. Nasi maturzyści znaleźli się w elitarnej grupie 32 uczniów z całej Polski, dla których fizyka jest pasją. Maciej Pacholczak zajął III miejsce w skali kraju, uzyskując tytuł laureata, zaś Jakub Masternak został finalistą tego konkursu. 

8 maja 2023 r. ogłoszono wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Płynąć pod prąd”, w którym uczennica Bartosza z klasy IV Bp, tegoroczna maturzystka, Anna Jarek, zajęła I miejsce w kraju. Ania przygotowała w ramach Konkursu pracę pt. ,,Lament duszy nad cierpiącym żołnierzem”. Celem konkursu "Płynąć pod prąd" jest ocalić od zapomnienia historie ludzi nieznanych, zapomnianych bohaterów. Dzięki temu konkursowi uczniowie mają możliwość i motywację do udokumentowania życia przodków, a także przyjrzenia się swoim wartościom.

Miło nam poinformować o bardzo wysokich wynikach uczniów Bartosza w ogólnopolskim konkursie języka angielskiego English High Flier. Konkurs odbył się 8 grudnia 2022, a obecnie poznaliśmy wyniki. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wśród  uczniów, którzy  wykazali się rozległą wiedzą z zakresu gramatyki, realiów życia w krajach anglojęzycznych oraz bogatym słownictwem. Najlepszym wynikiem może poszczycić się  Bartosz Rzepka z klasy 2b, który zajął pierwsze miejsce w województwie oraz 29 w kraju na ponad 6 tysięcy uczestników! Równie wysoki wynik i 2 miejsce w województwie zajął Mikołaj Gardian z klasy 2b! Gratulacje należą się również dla Karola Olejarskiego i Katarzyny Cybuli z tej samej klasy, którzy zostali nagodzeni dyplomami za uzyskanie dobrego wyniku w konkursie oraz Natalii Susce, która otrzymała najlepszy wynik w klasach pierwszych.

Jakub Masternak – uczeń klasy IVB został laureatem 69. Olimpiady Chemicznej! To wybitne osiągnięcie Jakuba, które jest uwieńczeniem jego nauki w liceum. Potwierdza również jego wyjątkowe zaangażowanie w rozwijanie swoich pasji naukowych w dziedzinie chemii, bowiem Jakub od początku nauki w Bartoszu wykazywał szczególne zainteresowanie tym przedmiotem, osiągając sukcesy w konkursach chemicznych i kolejnych edycjach olimpiady chemicznej. W szkolnym laboratorium chemicznym wykonywał doświadczenia i prowadził badania substancji i związków chemicznych, aby wiedza teoretyczna była spójna z praktyczną, pod opieką Pani prof. Barbary Szczechury i Pani prof. Magdaleny Dudy. Swoją wiedzą chemiczną dzieli się też z kolegami, wspierając ich w nauce tego trudnego przedmiotu.

Otrzymanie przez ucznia Jakuba Masternaka Stypendium Ministra Edukacji i Nauki jest okazją do świętowania tego sukcesu dla całej społeczności Bartosza, bowiem jest to wyjątkowo prestiżowe wyróżnienie. I właśnie w wyjątkowej atmosferze – radości i refleksji, w dniu 25 stycznia 2023r. Jakub otrzymał dyplom potwierdzający uzyskanie tego stypendium z rąk wojewody świętokrzyskiego – Pana Zbigniewa Koniusza oraz świętokrzyskiego kuratora oświaty – Pana Kazimierza Mądzika. Udział w tej uroczystości Jakuba, któremu towarzyszyła Pani Dyrektor Małgorzata Szczepańska, potwierdza, że osiągnięcia ucznia naszej szkoły wpisują się w największe sukcesy młodzieży województwa świętokrzyskiego obecnego pokolenia.