Otrzymanie przez ucznia Jakuba Masternaka Stypendium Ministra Edukacji i Nauki jest okazją do świętowania tego sukcesu dla całej społeczności Bartosza, bowiem jest to wyjątkowo prestiżowe wyróżnienie. I właśnie w wyjątkowej atmosferze – radości i refleksji, w dniu 25 stycznia 2023r. Jakub otrzymał dyplom potwierdzający uzyskanie tego stypendium z rąk wojewody świętokrzyskiego – Pana Zbigniewa Koniusza oraz świętokrzyskiego kuratora oświaty – Pana Kazimierza Mądzika. Udział w tej uroczystości Jakuba, któremu towarzyszyła Pani Dyrektor Małgorzata Szczepańska, potwierdza, że osiągnięcia ucznia naszej szkoły wpisują się w największe sukcesy młodzieży województwa świętokrzyskiego obecnego pokolenia.  

 

Z ogromną radością i dumą informujemy, że opatowski „BARTOSZ” został uhonorowany Złotą Tarczą w kategorii technikum dla Technikum Informatycznego i Technikum Ekonomicznego oraz Srebrną Tarczą w kategorii liceum dla Liceum Ogólnokształcącego im. B. Głowackiego w Opatowie w ogólnopolskim rankingu szkół średnich „Perspektyw”. Technikum zajęło 24 miejsce w kraju, 1 w województwie świętokrzyskim! Liceum zaś uplasowało się na 333 miejscu w kraju, awansując o 146 miejsc w stosunku do ubiegłego roku i 8 miejsce w województwie. To ogromny sukces, o którym zadecydowały wyniki egzaminu maturalnego z obowiązkowych i dodatkowych przedmiotów oraz osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych na szczeblu centralnym.

JAKUB MASTERNAK to niewątpliwie jeden z najwybitniejszych uczniów w ponad 100-letniej historii Liceum Ogólnokształcącego im. B. Głowackiego w Opatowie. Pasjonują Go przedmioty przyrodnicze i ścisłe. W nauce szuka nowych rozwiązań i kierunków, na bazie poznanej już wiedzy, którą traktuje jako syntezę różnych dyscyplin. Jego pasja naukowa została kolejny raz uhonorowana, bowiem JAKUB MASTERNAK został wyróżniony Stypendium Ministra Edukacji i Nauki przyznanym na wniosek przedłożony przez szkołę. To bardzo prestiżowe stypendium, przyznawane uczniom za wybitne osiągnięcia, indywidualną drogę rozwoju naukowego, realizowaną we współpracy z uczelniami i przynoszącą sukcesy. Uczeń jest też stypendystą Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów to szczególne wyróżnienie, które w obecnym roku szkolnym otrzymał JAKUB MASTERNAK – uczeń klasy IVB Liceum Ogólnokształcącego im. B. Głowackiego w Opatowie. Stypendium to przyznawane jest za  wybitne osiągnięcia naukowe uczniów, za wysiłek twórczy związany z rozwijaniem swoich talentów i pasji. Jest potwierdzeniem ambicji naukowych i wsparciem dla dalszej edukacji. Wręczenie dyplomów Stypendystom przybrało w tym roku wyjątkowo uroczysty charakter, odbyło się w dn.17 listopada 2022r. w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach, z udziałem Senatora RP – Pana Krzysztofa Słonia, który gratulując Stypendystom wyróżnienia, wskazał na to, że są oni elitą województwa świętokrzyskiego, która świadczy o potencjale twórczym, bardzo cennym w budowaniu przyszłości nie tylko regionu ale też ojczyzny.

W dniach 09-11.09.2022 uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego: Zofia Kapsa, Magdalena Kosmala, Jakub Masternak i Maciej Pacholczak wzięli udział w uroczystej gali rozdania nagród konkursu GEEK „Gry eksperymentalne edukacyjne komputerowe” organizowanego przez Polskie Towarzystwo Informatyczne, w którym nasza młodzież uplasowała się na pierwszym miejscu w kraju poprzez napisanie gry edukacyjnej.  

W czwartek, 20 października w Warszawie odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród w tegorocznej edycji Konkursu Herbertowskiego. Uczennica klasy IVb, Anna Jarek w Edycji konkursu  2022 została laureatką III miejsca za pracę pt. „Przed końcem”. Podczas uroczystości obecny był siostrzeniec Zbigniewa Herberta, Rafał Żebrowski, który wręczał laureatom nagrody.

Życzymy Ani powodzenia w kolejnej edycji Konkursu.

GEEK to Gry Eksperymentalne Edukacyjne Komputerowe, których uczestnicy łączą pasje informatyczne z nauką różnych przedmiotów. W tej nowej dyscyplinie uczniowie Bartosza okazali się najlepsi w kraju, bowiem 2 zespoły reprezentujące Liceum Ogólnokształcące im. Bartosza Głowackiego w Opatowie – zespół Yerbagersi w składzie: Jakub Masternak, Maciej Pacholczak, Zofia Kapsa i Magdalena Kosmala z implementacją gry „Lucas Adventure: W pogoni za smokiem Mircusem” oraz zespół Dino Rihno w składzie: Adrian Borzęcki, Piotr Dąbrowski, Szymon Rybak i Kacper Maziarz ze scenariuszem gry „Jak zostać elektrykiem” – zajęły pierwsze miejsce w etapie wojewódzkim, kwalifikując się do etapu centralnego Ogólnopolskiego Konkursu GEEK.