Jakub Masternak – uczeń klasy IVB został laureatem 69. Olimpiady Chemicznej! To wybitne osiągnięcie Jakuba, które jest uwieńczeniem jego nauki w liceum. Potwierdza również jego wyjątkowe zaangażowanie w rozwijanie swoich pasji naukowych w dziedzinie chemii, bowiem Jakub od początku nauki w Bartoszu wykazywał szczególne zainteresowanie tym przedmiotem, osiągając sukcesy w konkursach chemicznych i kolejnych edycjach olimpiady chemicznej. W szkolnym laboratorium chemicznym wykonywał doświadczenia i prowadził badania substancji i związków chemicznych, aby wiedza teoretyczna była spójna z praktyczną, pod opieką Pani prof. Barbary Szczechury i Pani prof. Magdaleny Dudy. Swoją wiedzą chemiczną dzieli się też z kolegami, wspierając ich w nauce tego trudnego przedmiotu.

Miło nam poinformować o bardzo wysokich wynikach uczniów Bartosza w ogólnopolskim konkursie języka angielskiego English High Flier. Konkurs odbył się 8 grudnia 2022, a obecnie poznaliśmy wyniki. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wśród  uczniów, którzy  wykazali się rozległą wiedzą z zakresu gramatyki, realiów życia w krajach anglojęzycznych oraz bogatym słownictwem. Najlepszym wynikiem może poszczycić się  Bartosz Rzepka z klasy 2b, który zajął pierwsze miejsce w województwie oraz 29 w kraju na ponad 6 tysięcy uczestników! Równie wysoki wynik i 2 miejsce w województwie zajął Mikołaj Gardian z klasy 2b! Gratulacje należą się również dla Karola Olejarskiego i Katarzyny Cybuli z tej samej klasy, którzy zostali nagodzeni dyplomami za uzyskanie dobrego wyniku w konkursie oraz Natalii Susce, która otrzymała najlepszy wynik w klasach pierwszych.

Otrzymanie przez ucznia Jakuba Masternaka Stypendium Ministra Edukacji i Nauki jest okazją do świętowania tego sukcesu dla całej społeczności Bartosza, bowiem jest to wyjątkowo prestiżowe wyróżnienie. I właśnie w wyjątkowej atmosferze – radości i refleksji, w dniu 25 stycznia 2023r. Jakub otrzymał dyplom potwierdzający uzyskanie tego stypendium z rąk wojewody świętokrzyskiego – Pana Zbigniewa Koniusza oraz świętokrzyskiego kuratora oświaty – Pana Kazimierza Mądzika. Udział w tej uroczystości Jakuba, któremu towarzyszyła Pani Dyrektor Małgorzata Szczepańska, potwierdza, że osiągnięcia ucznia naszej szkoły wpisują się w największe sukcesy młodzieży województwa świętokrzyskiego obecnego pokolenia.  

 

Z ogromną radością i dumą informujemy, że opatowski „BARTOSZ” został uhonorowany Złotą Tarczą w kategorii technikum dla Technikum Informatycznego i Technikum Ekonomicznego oraz Srebrną Tarczą w kategorii liceum dla Liceum Ogólnokształcącego im. B. Głowackiego w Opatowie w ogólnopolskim rankingu szkół średnich „Perspektyw”. Technikum zajęło 24 miejsce w kraju, 1 w województwie świętokrzyskim! Liceum zaś uplasowało się na 333 miejscu w kraju, awansując o 146 miejsc w stosunku do ubiegłego roku i 8 miejsce w województwie. To ogromny sukces, o którym zadecydowały wyniki egzaminu maturalnego z obowiązkowych i dodatkowych przedmiotów oraz osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych na szczeblu centralnym.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów to szczególne wyróżnienie, które w obecnym roku szkolnym otrzymał JAKUB MASTERNAK – uczeń klasy IVB Liceum Ogólnokształcącego im. B. Głowackiego w Opatowie. Stypendium to przyznawane jest za  wybitne osiągnięcia naukowe uczniów, za wysiłek twórczy związany z rozwijaniem swoich talentów i pasji. Jest potwierdzeniem ambicji naukowych i wsparciem dla dalszej edukacji. Wręczenie dyplomów Stypendystom przybrało w tym roku wyjątkowo uroczysty charakter, odbyło się w dn.17 listopada 2022r. w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach, z udziałem Senatora RP – Pana Krzysztofa Słonia, który gratulując Stypendystom wyróżnienia, wskazał na to, że są oni elitą województwa świętokrzyskiego, która świadczy o potencjale twórczym, bardzo cennym w budowaniu przyszłości nie tylko regionu ale też ojczyzny.

JAKUB MASTERNAK to niewątpliwie jeden z najwybitniejszych uczniów w ponad 100-letniej historii Liceum Ogólnokształcącego im. B. Głowackiego w Opatowie. Pasjonują Go przedmioty przyrodnicze i ścisłe. W nauce szuka nowych rozwiązań i kierunków, na bazie poznanej już wiedzy, którą traktuje jako syntezę różnych dyscyplin. Jego pasja naukowa została kolejny raz uhonorowana, bowiem JAKUB MASTERNAK został wyróżniony Stypendium Ministra Edukacji i Nauki przyznanym na wniosek przedłożony przez szkołę. To bardzo prestiżowe stypendium, przyznawane uczniom za wybitne osiągnięcia, indywidualną drogę rozwoju naukowego, realizowaną we współpracy z uczelniami i przynoszącą sukcesy. Uczeń jest też stypendystą Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

W czwartek, 20 października w Warszawie odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród w tegorocznej edycji Konkursu Herbertowskiego. Uczennica klasy IVb, Anna Jarek w Edycji konkursu  2022 została laureatką III miejsca za pracę pt. „Przed końcem”. Podczas uroczystości obecny był siostrzeniec Zbigniewa Herberta, Rafał Żebrowski, który wręczał laureatom nagrody.

Życzymy Ani powodzenia w kolejnej edycji Konkursu.